Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Raadplegingen per telefoon of videochat
  • Aangepast opname- en therapieaanbod
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Liaisonpsychiatrie

liaisonpsychiatrie verbindt zorg UPC LU Leuven met UZ Leuven
Adres: 


​De teams voor liaisonpsychiatrie bieden zorg aan patiënten die voor een medisch probleem zijn opgenomen in UZ Leuven, maar ook kampen met een psychisch of psychiatrisch probleem. 

  • Liasionteam kinderen en jongeren (-18 jaar)
  • Liasonteam volwassenen (18-65 jaar) 
  • ​Liaisonteam ouderen (+65 jaar)

In de teams fungeren psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen.