Lotgenoten

Contact met lotgenoten kan een belangrijke ondersteunende rol spelen in je herstelproces, zowel tijdens als na je opname. Vind enkele voorbeelden van organisaties die lotgenotencontact of zelfhulpgroepen organiseren. 

Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa

De vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa is een informatieen ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. anbn.be

OPGanG

OPGanG is een gezamenlijk initiatief om belangen te behartigen van patiëntenverenigingen en lotgenotengroepen uit de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg. opgang.be

SOS Nuchterheid®

SOS Nuchterheid® is een vrijzinnig en humanistisch zelfzorg-initiatief dat mensen steunt bij het overwinnen van hun problemen met alcohol, drugs of geneesmiddelen. sosnuchterheid.org 

Uilenspiegel

Uilenspiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. uilenspiegel.net

Ups & Downs

Ups & Downs is een vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis of depressie, en hun naasten. upsendowns.be 

Trefpunt Zelfhulp

Trefpunt Zelfhulp versterkt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen en promoot de waarde van lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid. zelfhulp.be