Medische raad

dr. Sabine Wyckaert, voorzitter medische raad UPC KU Leuven

De medische raad vertegenwoordigt de artsen die in het ziekenhuis werken.

De bevoegdheden van de medische raad zijn wettelijk vastgelegd. De medische raad geeft advies aan de directie over diverse aspecten die een invloed hebben op de zorgverlening. Ook waakt de medische raad erover dat de artsen goed samenwerken om de zorgkwaliteit, de onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen verschillende disciplines te verbeteren. 

 

 

 

Voorzitter medische raad 
dr. Sabine Wyckaert