93% patiënten UPC KU Leuven gevaccineerd

Mensen met een psychiatrische aandoening gaan even gretig in op het aanbod om zich te laten vaccineren als gelijk welke andere Vlaming. Recent onderzoek aan het UPC KU Leuven toont dat aan.

Er zijn groeiende zorgen over de aarzelende houding van de algemene bevolking tegenover het Covid-19 vaccin. Die terughoudendheid zou ook van invloed kunnen zijn op mensen met psychiatrische aandoeningen. Uit een studie bleek echter dat mensen met psychiatrische stoornissen slechts iets lagere Covid-19 vaccinatiebereidheid (84,8%) vertonen vergeleken met de algemene bevolking (89,5%).

Dat blijkt bovendien uit een onderzoek van prof. dr. Marc De Hert, hoofdapotheker Siska Desplenter, Victor Mazereel (PhD student) en Tom Vanbrabant (ASO) in het UPC KU Leuven waarvan het verslag in The Lancet Psychiatry werd gepubliceerd. Ongeacht de aandoening liet liefst 93% van de 1.151 patiënten zich inenten tegen het coronavirus. In de volwassen bevolking in Vlaanderen was ten tijde van het onderzoek 88,9% een eerste keer ingeënt.

Prima zaak dus dat het agentschap Zorg en Gezondheid inging op de vraag van de sector ggz om personen met een ernstig psychiatrische aandoening prioritair te vaccineren.

Lees het artikel in The Lancet Psychiatry