Alle hens aan dek voor mensen met dementie

Cog K is een nieuwe, eengemaakte afdeling op campus Kortenberg waarin de expertise van de vroegere afdelingen André en Lutgardis is samengebracht. De afdeling sluit aan bij het  zorgaanbod van Cog GHB, de afdeling voor acute zorg bij cognitieve aandoeningen op campus Gasthuisberg.

Mensen met dementie kunnen in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven rekenen op een hooggespecialiseerd en gediversifieerd zorgaanbod. Naast de bekende cognitieve problemen ontwikkelen de meeste mensen met dementie in de loop van hun aandoening ook gedrags- en psychologische symptomen (BPSD – behavioral and psychological symptoms of dementia). Tegelijkertijd hebben mensen met dementie vaak allerlei comorbide lichamelijke aandoeningen. Het UPC KU Leuven wil deze zeer kwetsbare doelgroep van mensen met dementie en bijkomende ernstige BPSD en/of lichamelijke aandoeningen, in een aangepast kader kunnen opvangen.

Expertise groeperen

Hiertoe werd een intensifiëringsbeweging doorgevoerd waarbij twee afdelingen voor dementie op campus Kortenberg versmolten tot één nieuwe intensieve en hooggespecialiseerde afdeling, genaamd Cog K. Hierdoor beschikt de afdeling over een uitgebreider team en wordt alle op de campus aanwezige expertise rond dementie gegroepeerd. Dit is geen overbodige luxe, want de zorg voor deze mensen is vaak heel uitdagend.

‘We hebben een multidisciplinair team dat bestaat uit bevlogen verpleegkundigen, psychologen, therapeuten, artsen en maatschap- pelijk werkers’, zegt prof. dr. Maarten Van Den Bossche, supervisor van Cog K. ‘Dat is nodig. De zorg op Cog K is bedoeld voor zeer kwetsbare patiënten met dementie en meestal ook een ernstige lichamelijke problematiek, wat vaak ook met moeilijk hanteerbaar gedrag zoals agressie gepaard gaat. Het is bijzonder uitdagend werk voor het gehele team. Gelukkig werken we met zeer ervaren, geëngageerde en creatieve teamleden.’

Hoofd, hart en handen

Binnen afzienbare tijd moet de afdeling ook over een aangepaste infra- structuur beschikken, waardoor het team de patiënten kan verzorgen op verschillende subunits en de zorg kan op- of afschalen naargelang de noden van de patiënt. Pieter Hoornaert, hoofdverpleegkundige op Cog K: ‘We zorgen met hoofd, hart en handen voor onze patiënten, maar gezien de intense problematiek die ze meebrengen, zijn we er ook voor hun familie, de verwijzers en voor elkaar.’

Als academisch centrum wil Cog K ook verder inzetten op wetenschappelijk onderzoek over en voor deze doelgroep.