Apotheker wordt teamlid

Met een klinisch apotheker hebben zorgafdelingen binnen het UPC KU Leuven nu een extra teamlid om het medicatieplan voor de patiënt te helpen finetunen.

De ziekenhuisapothekers binnen het UPC KU Leuven concentreren zich al lang niet meer enkel op hun back office basistaken ver weg van de zorgafdelingen, zeg maar geneesmiddelen afleveren, de stock bijhouden en bestellingen plaatsen. Onder impuls van hoofdapotheker Siska Desplenter heeft de dienstverlening van de ziekenhuisapotheek in tal van aspecten een hoge vlucht genomen, met een gestroomlijnd farmaceutisch beleid voor het hele ziekenhuis als resultaat.

Medicatie-review

De komst van een front office klinisch apotheker is een nieuwe stap voorwaarts. “Zo kan de apotheker binnen het zorgteam een medicatie-review uitvoeren”, zegt Siska Desplenter. “Welke geneesmiddelen zijn nog geschikt? Welke kunnen worden gestopt? Welke dienen opgestart te worden? Is de keuze van het geneesmiddel en de ingestelde dosis conform de indicatie?

De front office klinisch apotheker kan ook mee de laboparameters opvolgen, zoals TDM-spiegels of antibiogrammen. En er zijn nog meer taken voor die functie weggelegd: de geneesmiddeleneducatie voor de patiënt op zich nemen of bijdragen in de ontslagvoorbereiding. Op vraag van Zorgzaam Leuven nemen we deel aan de enveloppe-actie. We zijn al op twee afdelingen gestart. Bij ontslag daar krijgt de patiënt een envelop met zijn nieuwe medicatieschema mee om ook de huisapotheker te informeren, een mooie meerwaarde in het transmuraal beleid.”

Valrisico

De apothekers in het UPC KU Leuven werken ook aan een tool om de zogenaamde Fall Risk Inducing Drugs te monitoren tijdens de opname. De focus binnen die medicatiegroep ligt op het inventariseren van geneesmiddelen met sedatieve of anticholinerge nevenwerkingen of orthostatische hypotensie. Die scores ondersteunen voorschrijvers bijkomend om het geneesmiddelenschema van een patiënt bij te sturen.

Gerontopsychiatrische afdelingen

De front office klinisch apotheker in het UPC KU Leuven werkt in overleg met de verantwoordelijke arts en de andere teamleden op de afdeling. “Met name op gerontopsychiatrische afdelingen betekent hij een grote meerwaarde, waar het leeuwendeel van de patiënten minstens vijf verschillende geneesmiddelen moet gebruiken”, aldus de hoofdapotheker.

“Breder ondersteunt de front office klinisch apotheker ook de ontwikkeling van een zakboek farmacologische behandeling, met een neerslag van alle medicatierichtlijnen. Voorts begeleidt hij ook studenten in hun masterproef rond een topic binnen de het medicamenteus beleid gedefinieerd door het Medisch Farmaceutisch Comité van ons ziekenhuis.”

Financiering

In algemene ziekenhuizen is de functie van front office klinisch apotheker courant, met financiering door de overheid. Psychiatrische ziekenhuizen kunnen daar helaas niet op rekenen. De aanstelling van een front office klinisch apotheker binnen het UPC KU Leuven gebeurt nu dankzij financiering door het eigen Impulsbudget. Het gaat voorlopig nog om een deeltijdse functie.