Congres kinder- en jeugdpsychiatrie immens succes

Het Vlaams Congres Kinder- en jeugdpsychiatrie, georganiseerd door de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven samen met de faculteiten PPW KU Leuven, werd een immens succes.

Meer dan duizend deelnemers namen deel aan het tweedaagse congres op campus Gasthuisberg in Leuven, op 16 en 17 september 2019.

Samenwerken

Samenwerken was het centrale thema. Vier schitterende plenaire bijdragen focusten op uiteenlopende aspecten van samenwerking in de zorg. Zo lichtte professor Mark Leys de voordelen en valkuilen bij het vormen van netwerken toe. Kinder- en jeugdpsychiater professor Peter Adriaenssens gaf een inspirerende lezing over de systemische aanpak van het voorzitterschap van netwerktafels. Professor orthopedagogiek Bram Orobio De Castro duidde de noodzaak voor hulpverlening en school om bij gedragsstoornissen vroegtijdig samen te werken. Tenslotte nam kinder- en jeugdpsychiater prof. Peter Dijkshoorn de toehoorders mee op een uitdagend pad naar ‘zero opnames’ in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Participatie jongeren

142 wetenschappelijke seminaries, praktijkseminaries en workshops brachten een brede waaier aan topics in de geestelijke gezondheidszorg voor het voetlicht. Indrukwekkend was dat iedereen de oproep van de organisatoren had opgevolgd: elke bijdrage includeerde de participatie van jongeren en/of hun context.

Roots

Een hoogtepunt was de opvoering van het toneelstuk Roots/Wortels/Les Racines door de medewerkers van de Medisch Psychologische Kliniek van het UPC KU Leuven, in regie van Steph Goossens. Zij gaven op persoonlijke en indringende wijze een inkijk in de realiteit van hun dagelijks werk en ontroerden hiermee het voltallige publiek.

Bekijk een verslag op ROB TV

Ga naar de congreswebsite