Crisishulp kinderen en jongeren

Soms lukt het niet om een psychische crisis van een kind of jongere binnen de nabije hulpverlening op te vangen. In dat geval kan je beroep doen op een crisisnetwerk via een provinciaal crisismeldpunt.

Onder impuls van de Federale overheid zijn het afgelopen jaar in elke Vlaamse provincie programma’s voor kinder- en jeugdpsychiatrische crisishulp geïnstalleerd. In Vlaams-Brabant werd het crisisprogramma van het netwerk YUNECO ingevoegd bij het reeds bestaande crisisnetwerk jeugdhulp, beide te bereiken via één provinciaal crisismeldpunt. Experts verlenen er advies of doen beroep op het geïntegreerde crisisnetwerk voor een consult, interventie, begeleiding of opname.

‘Binnen het crisisnetwerk van Vlaams-Brabant participeert het UPC KU Leuven met een aanbod van 8 crisisbedden voor kinderen en jongeren,’ zegt kinder- en jeugdpsychiater Indra Struyven. ‘Daarnaast blijven er 7 beschikbaar voor urgenties via  spoed of spoedplaatsingen door de jeugdrechter. Samen met het psychiatrische centrum Alexianen Zorggroep Tienen vormt dat een capaciteit van 20 crisisbedden in de provincie.’

Binnen het UPC KU Leuven superviseert kinder- en jeugdpsychiater Hanne Delbroek de afdeling voor crisiszorg voor kinderen op campus Gasthuisberg. Haar collega Indra Struyven leidt de crisisafdeling voor jongeren op campus Kortenberg.  ‘De jongeren melden hoofdzakelijk aan voor suïcidaal gedrag, depressie of angst,’ zegt dr. Struyven. ‘Soms zijn er psychotische symptomen waarvan de oorzaak onduidelijk is en die voor een grote ongerustheid zorgen.’ 

Deblokkeren 

‘Als we een kind of een jongere in een psychische crisis opnemen, dan is dat nooit voor langer dan twee weken,’ vervolgt Indra Struyven. ‘De opname haalt de druk van de ketel en brengt rust. En als de crisis overbrugd is kunnen we ons een beter beeld vormen van het probleem. 

Dat is de belangrijkste focus. Meestal zorgt de opname op zich voor een kentering. De jongere staat samen met zijn ouders of begeleiders onder hoge druk, hun blik is vernauwd en ze zijn angstig om te veranderen. Maar in die crisis schuilt een kracht: de opname werkt dikwijls therapeutisch omdat ze de patstelling deblokkeert. Ze verbreedt het vizier en dingen worden bespreekbaar. Dat geeft een nieuw elan aan het zorgproces, dat veelal binnen de tweedelijnszorg kan  verdergezet worden.’

Crisismeldpunt Vlaams-Brabant

kinderen en jongeren 0-18 jaar

078 05 00 38

24/24 uur

– verkent probleem samen met aanmelder
– informeert over netwerk
– geeft advies
– zorgt voor crisisinterventie, crisisbegeleiding of crisisopvang indien voldoende  bereid tot gesprek

 

YUNECO

In Vlaams-Brabant fungeert YUNECO –het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren– als draaischijf voor crisisvragen. Mobiele crisiswerkers rukken uit vanuit vijf locaties. In drie Centra Geestelijke Gezondheidszorg staan ook ambulante crisismodules ter beschikking. Indien een opname noodzakelijk is, klopt YUNECO aan in het UPC KU Leuven, met campussen in Kortenberg en Leuven, of in het psychiatrische centrum Alexianen Zorggroep Tienen.