Elske Vrieze wordt diensthoofd volwassenenpsychiatrie

Professor Elske Vrieze is aangesteld als nieuw hoofd van de dienst volwassenenpsychiatrie van het UPC KU Leuven. Ze volgt professor Stephan Claes op die academisch coördinator werd, de Onderzoeksgroep Psychiatrie voorzit en inhoudelijk coördinator van Diletti blijft.

Elske Vrieze neemt haar nieuwe functie als diensthoofd volwassenenpsychiatrie op vanaf januari 2023. Haar mandaat duurt vijf jaar. Ze vervoegt het directiecomité waarin ook de diensthoofden kinder- en jeugdpsychiatrie – prof. dr. Marina Danckaerts – en ouderenpsychiatrie – prof. dr. Mathieu Vandenbulcke – zetelen.

De psychiater zal haar functie als diensthoofd combineren met een klinisch FWO-mandaat. Elske Vrieze doet immers naast haar klinisch werk ook onderzoek binnen het domein van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornissen, een domein waarin ze  internationaal geldt als een autoriteit.

Mind-body

Tot nu toe was Elske Vrieze de verantwoordelijke arts van het zorgprogramma eetstoornissen voor volwassenen en jongeren op de Mind-body-unit op campus Gasthuisberg. Elske Vrieze blijft beperkt klinisch actief in de raadpleging eetstoornissen. Op de afdeling eetstoornissen komt er een nieuwe supervisor.

Haar nieuwe functie als diensthoofd houdt ook in dat Elske Vrieze haar mandaten in de medische raad en de raad van bestuur neerlegt. Ook haar huidige rol als vertrouwenspersoon voor de artsen van UZ Leuven en het UPC KU Leuven legt Elske Vrieze neer.

Bio Elske Vrieze

 

Stephan Claes academisch coördinator en voorzitter stuurgroep Diletti

De komende jaren zal psychiater prof. dr. Stephan Claes zich toeleggen op de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek in ons ziekenhuis en de samenwerking met regionale partners in de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zal hij zich opnieuw meer aan de klinische zorg wijden. Na twee termijnen van vijf jaar was het diensthoofd voor volwassenenpsychiatrie vragende partij voor een accentverlegging in zijn leidinggevende functie.

Onderzoeksgroep Psychiatrie

Zo werd Stephan Claes afgelopen zomer reeds academisch coördinator binnen het UPC KU Leuven en voorzitter van de Onderzoeksgroep Psychiatrie in het departement neurowetenschappen van de KU Leuven. Hij nam de fakkel over van prof. dr. Koen Demyttenaere, die in september zijn emeritaat vierde.

Diletti

Professor Stephan Claes zal zijn huidig mandaat als voorzitter van de stuurgroep en lid van het bureau van Diletti, het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaams-Brabant-Oost, blijven waarnemen. Ook zal hij zich verder blijven inzetten voor de geïntegreerde zorg voor patiënten met een langdurige zorgnood, via een intensieve samenwerking tussen ziekenhuisafdelingen van het UPC KU Leuven, PVT Andreas, het initiatief voor beschut wonen De Hulster en het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant-Oost (CCG-VBO).

Psychiater prof. dr. Stephan Claes is gewoon hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven, academisch coördinator in het UPC KU Leuven en voorzitter van de Onderzoeksgroep Psychiatrie in het departement neurowetenschappen van de KU Leuven. Als expert stemmingsstoornissen superviseert hij in het UPC KU Leuven de raadplegingen voor angst, depressie en burn-out.

Bio Stephan Claes

Lees meer over de Onderzoeksgroep Psychiatrie