En de universitaire psychiatrie?

De wetgever heeft in de ziekenhuiswet het begrip universitair ziekenhuis gedefinieerd en de overheid heeft hiervoor een geëigende financiering voorzien. Om onduidelijke redenen is dat enkel voor algemene maar nooit voor psychiatrische ziekenhuizen gebeurd. Betekent dit dat je geen universitaire bijdragen kan leveren aan de geestelijke gezondheidszorg? Als je dit jaarverslag hebt gelezen ben je zonder twijfel van het tegendeel overtuigd.

Niettemin is het belangrijk om de vraag te stellen welke    unieke    universitaire dimensies een meerwaarde kunnen bieden aan de geestelijke gezondheidszorg. Uniek aan universiteiten is dat het kennisinstellingen zijn, met een zeer brede pluri- en interdisciplinariteit, die bovendien een permanent    vernieuwende    onderzoeksdynamiek
vertonen dankzij snel opeenvolgende generaties doctorale en postdoctorale onderzoekers. Misschien meer nog dan de somatische zorgverlening heeft de geestelijke zorgver- lening nood aan een dynamische en multidisciplinaire kennisver- meerdering. Dat gebeurt via bijdragen vanuit – niet alleen – de biomedische wetenschappen maar ook de sociale, cultuur-, natuur- en toegepaste wetenschappen.

Kennispotentieel mobiliseren

Daarom pleiten we ervoor dat de samenleving en de overheid dit kennispotentieel op een meer structurele manier binnen haar universiteiten zou mobiliseren om het ten dienste te stellen van het geestelijk gezondheidsbeleid en de geestelijke gezond- heidszorg. Dat zou kunnen onder de vorm van een soort beheersovereenkomst met de universiteiten. Daarbij kan je voor hernieuwbare perioden kennisvermeerdering en kwaliteit- evaluatieprojecten met de universiteiten afspreken die aansluitend gefinancierd en geëvalueerd worden.

Om de aldus bekomen kennisvernieuwing op ‘het zorgterrein’ te verspreiden en in kwaliteitsvermeerdering om te zetten is het essentieel om een belangrijk deel van de kennisprojecten uit te werken binnen netwerken: samen met andere zorginstellingen en extramurale partners actief in de geestelijke gezondheidszorg. Wij hopen om in de nabije toekomst samen met jou dit concept van universitaire psychiatrie bij de overheid te
kunnen bepleiten en – nog belangrijker –
verder te kunnen realiseren.
 

prof. dr. Mark Waer
voorzitter Z.org KU Leuven

dr. Wim Tambeur
gedelegeerd bestuurder UPC KU Leuven