Experience sampling: hoe pak je dat aan?

FWO-Vlaanderen ondersteunt onderzoek Centrum voor Contextuele Psychiatrie

Met de steun van FWO-Vlaanderen bouwen Inez Germeys en Olivia Kirtley aan een methodologische basis voor experience sampling in onderzoek naar mentaal welzijn.

Steeds meer onderzoek naar mentaal welzijn verplaatst zich van het lab naar het dagelijks leven van mensen. Een populaire manier om dat te doen is de experience sampling method (ESM). Smartphones en apps maken het makkelijk om proefpersonen op verschillende momenten, tijdens hun dagelijkse activiteiten, te bevragen. Zo kan je gedurende een bepaalde periode meerdere korte vragenlijsten per dag voorschotelen. Inmiddels passen veel onderzoekers de methode toe.

Naar waarde schatten

‘Toch blijven belangrijke vragen over de methode onbeantwoord’, weten onderzoekers Olivia Kirtley en Inez Germeys van het Centrum voor Contextuele Psychiatrie, onderdeel van de Onderzoeksgroep Psychiatrie van de KU Leuven.

Beide onderzoekers bouwden zelf al veel ervaring op met ESM. ‘Maar er bestaat omzeggens geen literatuur over hoe je een ESM-studie nu het beste opzet. Welke vragen werken? Hoe kies je je vragen in functie van de persoon die je onderzoekt? Het gebrek aan onderzoek naar het optimaal gebruik van ESM maakt het niet eenvoudig om de onderzoeksresultaten die je ermee bekomt naar waarde te schatten.’

Richtlijnen ontwikkelen

‘In ons onderzoeksproject gaan we om te beginnen na hoe het aantal vragenlijsten dat je per dag aanbiedt de verzamelde gegevens zelf beïnvloedt. We onderzoeken dat bij jongeren en bij kwetsbare jongvolwassenen’, leggen Inez Germeys en Olivia Kirtley uit. ‘We bekijken ook het vraagstuk vergoeding. Hoeveel kan of moet je deelnemers vergoeden om zoveel mogelijk return aan data over hun dagelijks leven te bekomen? Tot slot onderzoeken we ook hoe effectief bestaande ESM-vragen in verschillende doelgroepen zijn.’

‘De resultaten van die studie moeten ons in staat stellen om richtlijnen te ontwikkelen voor toekomstige ESM-studies, zodat de opzet ervan makkelijker wordt. Finaal zal dat bijdragen tot een meer betrouwbaar onderzoek naar mentaal welzijn.’
 

Wie, hoe en wat in experience sampling | Ontwikkeling van een methodologische basis voor experience sampling-onderzoek in verschillende populaties | door Inez Germeys en Olivia Kirtley, Centrum voor Contextuele Psychiatrie, Onderzoeksgroep Psychiatrie KU Leuven Ondersteuning FWO-Vlaanderen 2023 - 2026 voor 399.639 euro.

Olivia Kirtley

 

Inez Germeys

 

Lees meer over het Centrum voor Contextuele Psychiatrie (CCP)