Familiegroep bij verslaving: ‘Wie ooit worstelde met alcohol blijft zijn hele leven kwetsbaar’


Verslaving zet familierelaties sterk onder druk. Dat kunnen Free en Petra beamen. Als koppel volgen ze de familiegroep verslavingszorg van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Psycholoog Gil Borms trekt de familiegroep: “We zetten hard in op dialoog. Familieleden leren leugens of herval te linken aan de ziekte, niet aan de persoon.”
Na een kort crisisverblijf in EPSI kwam Free terecht in het ambulant verslavingsprogramma op Campus Kortenberg. Een belangrijk onderdeel binnen het ambulant behandelprogramma is de familiegroep verslavingszorg. In vijf sessies werken Gil Borms en psychiater en afdelingshoofd Nele De Vriendt aan een beter begrip van verslaving als ziekte. Ze reiken naastbetrokkenen – vaak familieleden – handvatten aan en zetten in op herstel van verstoorde relaties. Deelnemers wisselen ook ervaringen uit.

Lees het artikel op Sociaal.net