Geen bewijs: 'Autisme wordt bij ons veel vaker vastgesteld dan in de buurlanden'

In de rubriek Factchecker gaat Knack een uitspraak van Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs, over het voorkomen van autisme bij scholieren na. Onder meer prof. dr. Jean Steyaert, UPC KU Leuven, geeft duiding.

In een interview in Humo zei Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs: ‘Autisme wordt bij ons veel vaker vastgesteld dan in de buurlanden! Detecteren we dat  beter? Of zit dat hier in het water?’ Wanneer we contact opnemen met zijn woordvoerder, verwijst die naar een document uit 2016 waarin staat dat autisme naar schatting wereldwijd voorkomt bij 0,62 procent van de bevolking. Daarnaast geeft hij cijfers waaruit blijkt dat 1,21 procent van de Vlaamse leerlingen in het  type 9-onderwijs zit, specifiek voor jongeren met autismespectrumstoornis. Een onderschatting, zo klinkt het, want er volgen ook leerlingen met autisme les in het  gewoon onderwijs en er zijn leerlingen met een dubbele diagnose. (...) 

Maar dat autisme bij ons veel vaker zou  worden vastgesteld dan in de buurlanden, valt niet hard te maken  wegens een gebrek aan betrouwbare cijfers. (...)

Ook professor kinder- en jeugdpsychiatrie Jean Steyaert, coördinator van het Expertisecentrum Autisme van het UPC KU Leuven, zegt dat er geen bewijs is voor de stelling. In tegenstelling tot  Wallonië en delen van Frankrijk heeft Vlaanderen wel een hoge diagnostische capaciteit, waardoor veel kinderen al op jonge leeftijd de  diagnose autisme krijgen en er  inderdaad relatief veel kinderen in het type 9-onderwijs zitten.’ (...)

Lees het artikel op knack.be