Jongeren op de vlucht

Voor jongeren die uit hun land gevlucht zijn en vaak verschrikkelijke ervaringen hebben meegemaakt richtte het UPC KU Leuven en PraxisP het centrum Paso op.

Paso is Esperanto voor ‘opstap’ en biedt trauma­therapeutische dagbehandeling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die in een asielprocedure zitten of hun erkenning als vluchteling al hebben gekregen. Kinder- en jeugdpsychiater Jakob Versteele schetst de werking van Paso in UZ-magazine.

Lees Jongeren op de vlucht | UZ-magazine