Kan fMRI frontotemporale dementie vroeger opsporen?

Onderzoekers in het UPC KU Leuven tonen een link tussen verminderde emotieherkenning en activatiepatronen in de nucleus caudatus in de hersenen.

Het is een belangrijke bevinding op weg naar een vroegere detectie van frontotemporale dementie. Met dank aan onderzoeksfondsen van de KU Leuven en het Sequoiafonds.

De resultaten van het onderzoek onder leiding van de professoren Jan Van den Stock en Mathieu Vandenbulcke zijn de eerste gepubliceerde bevindingen op dat vlak wereldwijd. Ze werden gepubliceerd in Brain. A journal of neurology. Het ging om onderzoek tijdens het waarnemen van gezichtsexpressies via functionele MRI.

Bij neurodegeneratieve ziektes, zoals frontotemporale dementie, zien artsen tot nu toe pas in een late fase structurele hersenveranderingen en cognitieve symptomen. Onderzoek als van de wetenschappers in het UPC KU Leuven brengt het mechanisme van de ziekte meer gedetailleerd in kaart. Dat leidt in de toekomst hopelijk tot een meer verfijnde diagnosetechniek en gepaste zorg in een vroeger stadium van de ziekte.

Lees meer

Brain-behaviour associations and neural representations of emotions in frontotemporal dementia

 

Sequoiafonds