Meer middelen voor academische zorg

JAARVERSLAG 2018

In de volgende legislatuur moet het beleid fundamentele hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg doorvoeren. Het UPC KU Leuven vraagt bijkomende middelen voor de academische opdrachten en de gespecialiseerde programma's voor specifieke doelgroepen. 

Die extra middelen dienen er te komen naast een forse verhoging van het algemene budget en de broodnodige hervorming van de financieringsmechanismen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Wetenschappelijke onderbouwing

‘Net zoals in alle disciplines van de geneeskunde verwachten we ook in de psychiatrie een wetenschappelijke onderbouwing’ legt hoofdarts van het UPC KU Leuven, prof. dr. Filip Bouckaert, uit. ‘Die moet leiden tot doorbraken, best practices en een continue verbetering van de patiëntenzorg. Maar die bijkomende taken en ambities vereisen extra inspanningen, tijd en geld.’

Supraregionaal

‘We roepen beleidsmakers op om net als voor de somatische zorg een aparte financiering te voorzien voor supraregionale
zorgprogramma's en een sterkere academische benadering van de geestelijke gezondheidszorg’, vervolgt financieel directeur Bart De Greef. ‘Die mag niet stoppen bij de ziekenhuismuren. De ontwikkeling en de toepassing van nieuwe zorgtechnieken moet doorlopen naar de andere betrokken zorgactoren. De netwerken spelen hierin een belangrijke katalyserende rol.’

Opleiding psychiaters

Tot slot wijst stagemeester prof. dr. Koen Demyttenaere op de belangrijke opleidingsopdracht voor universitaire centra. ‘Psychiaters worden in een traject van vijf jaar opgeleid door coördinerende stagemeesters verbonden aan academische centra. Zo gebeurt de nodige overdracht van wetenschappelijke en klinische kennis. Maar die vorming en begeleiding kost eveneens veel tijd. Tijd die de opleiders niet in zorg en raadplegingen kunnen steken. Enige solidariteit
en compensatie voor die opleidingsopdracht is voor academische psychiatrische centra een must.’

 

Lees het jaarverslag 2018