Muziek stimuleert ontwikkeling

Muziektherapeuten professor Jos De Backer en professor Katrien Foubert sleepten een prestigieuze onderzoeksbeurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) in de wacht voor hun onderzoek naar hoe muzikale interventies de sociaal-emotionele ontwikkeling kan stimuleren bij volwassenen met een autismespectrumstoornis.

Ongeveer 10% van de opgenomen psychiatrische volwassenen in Europa zijn personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Therapieën leggen de nadruk vooral op cognitieve bijsturing en zijn weinig op ASS-specifieke kenmerken afgestemd.

Recent onderzoek benadrukt de noodzaak om deze therapieën te integreren in een non-verbaal, affectief georiënteerd kader zoals muziektherapie. Muziektherapie is een krachtige benadering om het sociaal-emotionele welzijn bij kinderen met ASS te verbeteren.

Weinig is echter gekend over de effecten van deze benadering bij volwassenen met ASS. Het onderzoek van De Backer en Foubert wil kennis vergaren over hoe muzikale interventies sociaal-emotionele ontplooiing bevorderen bij volwassenen met ASS. Het project zal bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief behandelmodel voor volwassenen met ASS.

Muziek als drager van veerkracht

Daarnaast zal professor Foubert vanuit haar klinische en onderzoeksexpertise het effect van kunst in het kinderziekenhuis onderzoeken in samenwerking met professoren Gunnar Buyse en Carine Wouters. Aan haar mandaat als professor is een doctoraatsbeurs verbonden. Professor Foubert werkt als muziektherapeut op de afdeling KLIPP (persoonlijkheidsmoei- lijkheden) en is professor aan het LUCA School of Arts, campus Lemmens waar zij de masterstudenten muziektherapie super- viseert en klinische improvisatie en onderzoeksmethodologie doceert.

 


Maakt muziek (on)gelukkig?

‘Music moves Europe: study  on  the  health and well-being of music creators’

Naast een FWO-beurs verwierf professor Jos De Backer, in samenwerking met HIVA, IDEWE en LUCA School of Arts een Europese beurs waarin de mentale gezondheid en het welbevinden van musici onderzocht zal worden.

Het beroep van musici is één van de meest risicovolle beroepen waarin stress, depressie, angst- stoornissen en verslaving meer dan gemiddeld voorkomen. Deze studie onderzoekt de omvang   van    het    probleem in Europa en bekijkt goede praktijken en mogelijke beleids- maatregelen om   uitdagingen op een evidence-based niveau aan te pakken. Uiteindelijk moet de studie bijdragen tot het informeren, ondersteunen en aanmoedigen van acties om de steun voor musici en muziekmakers met betrekking tot hun geestelijke gezondheid en welzijn te verbeteren.