Nieuw handboek psychodiagnostiek

'Psychodiagnostiek in de hulpverlening aan volwassenen en ouderen' wordt het referentiewerk in de opleiding psychodiagnostiek aan de faculteit Psychologie van KU Leuven en VUB. 
De meeste auteurs-psychologen zijn verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.

Uitgegeven bij Acco.