Tijd nemen om geen seconde te verliezen

De medium intensive care afdeling (MIC) is een nieuw samengestelde afdeling voor volwassenen met een psychotische problematiek die reeds in behandeling zijn.

Patiënten kunnen op de MIC terecht als tussenstation in een overgang van de high & intensive care (HIC) naar een minder intensieve behandeleenheid. Patiënten kunnen er ook terecht als ze vanuit een van die behandeleenheden net opschaling van zorg nodig hebben en hun toestand om meer nabije zorg in een semi-gesloten setting vraagt. In een volgende fase zullen ook patiënten van buitenaf mits goede indicatie rechtstreeks op de MIC opgenomen kunnen worden.

Jezelf op punt stellen

Hoofdverpleegkundige Marion Franssen leidt het verpleegkundig team. ‘Alle tijd nemen is de beste manier om geen seconde te verliezen. Dat is het devies dat we de patiënt kunnen meegeven. Je kan je niet uit een crisis haasten en een nieuw perspectief ontwikkelen. Je moet jezelf eerst weer op punt stellen voor je aan het vervolg van je traject kan denken. Onze afdeling is gesloten, maar de begeleiding is niet zo één-op-één als in de HIC (high & intensive care). Voor wie dagtherapie nog te zwaar is, kan de MIC soelaas bieden. Je verblijft op de afdeling met veel basiszorg en voldoende aandacht, tot het weer beter gaat en je kan doorstromen.’

Zorgcontinuïteit bewaren

Het team van de MIC bestaat uit artsen en verpleegkundigen, er zijn geen therapeuten aan de unit verbonden. Op die manier blijft de zorgcontinuïteit tussen de MIC en de behandeleenheden maximaal bewaard. De hulpverleners uit de betrokken behandeleenheden blijven het contact met de patiënten behouden en bieden hen individuele therapeutische momenten aan. Zodra de corona-maatregelen het toelaten, kunnen de MIC-patiënten geleidelijk ingeschakeld worden in het therapeutische programma van de behandelafdelingen.

Dr. Sophie Guiot is supervisor van de MIC tot en met juli 2021. Dr. Vincent Damen en dr. Tom Vanbrabant zijn betrokken als artsen-specialisten in opleiding.