Tweede kans voor kinderen (en koppels) | Van adoptie en pleegzorg tot draagmoeders en wensouders

Kinder- en jeugdpsychiater Peter Emmery legt in Story uit hoe belangrijk hechting tussen kind en zorgfiguur is voor het regelen van onze emoties.

"Vaak denken we in de eerste plaats aan de biologische papa en mama, maar daarnaast zijn er zoveel andere zorgfiguren die in het leven van een kind de belangrijkste persoon kunnen zijn. Door de band die kinderen aangaan met die zorgfiguur en het voorbeeld dat hij of zij stelt, leren kinderen omgaan met hun emoties, ook de negatieve zoals angst en onzekerheid."

Lees 'Tweede kans voor kinderen (en kopppels)' | Story