Unicef-rapport | What do you think?

Met de medewerking van kinderen uit vleugel K en van in house scribing artieste Anje Claeys brengt Unicef een What do you think?-rapport uit over kinderen en jongeren met mentale gezondheidsproblemen.

Meer dan 150 jongeren tussen 6 en 17 jaar in België die in een voorziening voor kinder- en jeugdpsychiatrie (dagziekenhuizen en residentiële eenheden) verblijven, getuigden voor het What do you think-team. De kinderen en jongeren van Vleugel K en scribing artieste Anje Claeys hielpen mee, met tekst en beeld.

Het resultaat is een leerzaam, ontroerend en compromisloos rapport over mentale gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. Met het rapport wil Unicef aanbevelingen formuleren aan professionals uit de sector en aan de overheid.

Lees het rapport