Uniek labo spoort markers ontwikkelingsproblemen op bij baby’s

Opstart KU Leuven Babylab


Ouders met prematuur geboren baby’s of pasgeboren broertjes of zusjes van kinderen met autisme kunnen in het nieuwe KU Leuven Babylab terecht, om vroegtijdig socio-emotionele problemen te detecteren. 


Onderzoekers van de KU Leuven, UZ Leuven en UPC KU Leuven doen reeds langer onderzoek naar markers die de ontwikkeling van psychische aandoeningen voorspellen bij kinderen, maar ook bij peuters en baby’s.

Autisme

Bepaalde psychiatrische aandoeningen kenmerken zich door een socio-communicatieve ontwikkeling die anders verloopt, bijvoorbeeld bij autismespectrumstoornis. 

Een prominente translationele onderzoekslijn binnen het nieuw opgestarte KU Leuven Babylab is het heel vroeg onderkennen van socio-communicatieve problemen en autisme, onder meer bij prematuur geboren baby’s en bij pasgeboren siblings van patiëntjes in behandeling in het Expertise Centrum Autisme van het UPC KU Leuven. 

Video, eye-tracking, EEG en stressfysiologie

Hiervoor ontwikkelen de onderzoekers innovatieve gedragsmatige, fysiologische en neurale markers die reeds op heel jonge leeftijd toepasbaar zijn.

Zo kunnen de onderzoekers in het labo gebruik maken van videobeelden van de ouder-kindinteracties en van de gelaatsdynamiek van de kinderen. Ze werken ook met metingen als EEG, het volgen van oogbewegingen, en het opmeten van parameters van stressfysiologie zoals hartslag en huidgeleiding. Die metingen worden op specifieke leeftijdsmomenten tussen drie maanden en drie jaar afgenomen. 

Ouders en kind direct ondersteunen

Door de unieke inbedding van het KU Leuven Babylab binnen UZ Leuven en het UPC KU Leuven kan deze wetenschappelijke methodologie ook op korte termijn worden ingezet voor meer klinisch gerichte toepassingen.

Een belangrijk voordeel om autisme vroeg te onderkennen is dat je het kind en zijn ouders ondersteuning kan bieden en mogelijks bijkomende problemen kan vermijden.

Ook een onveilige hechting vroeg onderkennen is belangrijk. Met goede begeleiding kan je latere socio-emotionele problemen helpen voorkomen. Bij prematuur geboren kinderen en hun ouders is er een verhoogd risico op moeilijkheden in de ontwikkeling van veilige wederzijdse hechtingspatronen. Dat komt omdat de baby’s meer pijn en stress ervaren. Tevens omdat de ouders zich, ten gevolge van het trauma en de onzekerheid van de vroeggeboorte, moeilijker emotioneel kunnen binden aan hun kind.  

 


Aanmelden

Ouders die hun kind willen laten opvolgen of wensen deel te nemen aan een studie in het KU Leuven Babylab, kunnen contact opnemen met babylab [at] kuleuven.be. Dit is mogelijk voor baby’s uit gezinnen met kinderen met autisme, voor zeer prematuur geboren baby’s, maar ook voor gewone, voldragen baby’s.

Het algemene baby-onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksparadigma’s wordt gecoördineerd door prof. Bart Boets. Lopende studies binnen het KU Leuven Babylab zijn onder meer de TIARA-studie o.l.v. prof. Ilse Noens en de Resilience-studie o.l.v. prof. dr. Gunnar Naulaers.  

onderzoeksteam_babylab_ku_leuven_-_kopie_web.jpg
KU Leuven Babylab. Onderzoekers: Gunnar Naulaers, Lyssa De Vries, Lotte Van Esch en Bart Boets en vooraan Gert-Jan Vanaken, Ilse Noens en Els Ortibus.

CONTACT VOOR PERS
 
Prof. dr. Bart Boets, coördinator KU Leuven Babylab
Centrum voor Ontwikkelingspsychiatrie KU Leuven en dienst kinder- en jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven

016 34 25 03

016 37 35 62

0486 462 369

bart.boets [at] kuleuven.be