UPC KU Leuven behoudt kwaliteitslabel

PERSBERICHT
Dinsdag 9 mei 2017

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) heeft zijn accreditatie voor zorgkwaliteit en patiëntveiligheid van Joint Commission International (JCI) met succes verlengd.

 

Accreditatie

Sinds enkele jaren houdt de Vlaamse Zorginspectie bij algemene ziekenhuizen die in een accreditatietraject stappen geen systeemtoezicht meer. Vanaf 2018 geldt die maatregel ook voor psychiatrische ziekenhuizen. De overheid moedigt de psychiatrische zorginstellingen aan om eveneens via een externe audit aan te tonen dat ze op een veilige en kwaliteitsvolle manier werken. 

"Door vrijwillig in een accreditatietraject bij een internationale accreditatie-instantie te stappen, wenst het UPC KU Leuven het beleid in de zorgsector in Vlaanderen rond accreditering, gedragen door de Vlaamse Overheid en door de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro, te ondersteunen", zegt operationeel directeur Gert Peeters. "Het nodigt als universitair centrum ook andere partners uit om samen de dynamiek rond kwaliteit en patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg verder te versterken."

"Het UPC KU Leuven nodigt als universitair centrum ook andere partners uit om samen de dynamiek rond kwaliteit en patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg verder te versterken."

- Gert Peeters, operationeel directeur UPC KU Leuven

 

Pionier

Het UPC KU Leuven, dat campussen heeft in Kortenberg en Leuven (Gasthuisberg), behaalde een eerste JCI-accreditatie eind 2013. Dit voorjaar werd ze met succes verlengd voor drie jaar, tot 2020.

JCI is een internationale, gerenommeerde ziekenhuisauditor die wereldwijd de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid in zorgvoorzieningen evalueert. Met haar JCI-accreditatie is het UPC KU Leuven pionier in de Europese geestelijke gezondheidszorg. Enkel het psychiatrisch ziekenhuis Region Hovedstadens Psykiatri in Kopenhagen behaalde eveneens een accreditatie bij JCI.

Zorg en ondersteuning

In de week van 13 tot 17 maart 2017 hebben de JCI-auditors onderzocht of het UPC KU Leuven al het nodige doet om een zo hoog mogelijke zorgkwaliteit en patiëntveiligheid te garanderen. Zij zijn nagegaan in welke mate de organisatie een cultuur heeft die voortdurend aandacht besteedt aan die aspecten en die meet, opvolgt en waar mogelijk verbetert.

Gert Peeters: "Zowel op de psychiatrische afdelingen als de ondersteunende diensten namen de JCI-auditeurs alle aspecten van de zorg en zorgondersteuning onder de loep. Het accrediteringsproces is bij uitstek een ziekenhuisbreed proces, waarbij alle (duizend) medewerkers van het ziekenhuis betrokken worden, zowel in de klinische als in de ondersteunende diensten."

Warmte en passie

Centraal in de survey staat de patiënt en zijn zorgprogramma. "De zorgprogramma’s en alle achterliggende processen worden heel expliciet gemaakt in richtlijnen, procedures en protocols, conform de JCI-kwaliteitsstandaarden", zegt dr. Filip Bouckaert, hoofdarts van het UPC KU Leuven. Kwaliteitsindicatoren geven aan in welke mate conform de richtlijnen gewerkt wordt en in welke mate aan de vooropgestelde standaard beantwoord wordt. Hetzelfde gebeurt op een heel gedetailleerde manier voor de ondersteunende diensten.

"De auditeurs van JCI waren onder de indruk van de warmte en passie waarmee de medewerkers van het UPC KU Leuven zorg verlenen aan patiënten."

- dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

 

Filip Bouckaert: "Los van de standaarden waren de surveyors van JCI onder de indruk van de warmte en passie waarmee de medewerkers van het UPC KU Leuven zorg verlenen aan patiënten. Ook hiervoor kregen ze uitdrukkelijke felicitaties."

 

 


 

Over het UPC KU Leuven

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven biedt kwaliteitsvolle zorg aan mensen met emotionele, psychische of psychiatrische problemen en hun naasten. Duizend medewerkers zetten zich dagelijks in om een breed psychiatrisch zorgaanbod te realiseren, van acute crisiszorg tot langdurige behandeling en begeleiding, ingebed in een netwerk van zorgpartners in de regio. Als universitair centrum kent het UPC KU Leuven ook een sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek en opleiding van psychiaters en paramedici.

Het UPC KU Leuven heeft aparte diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. De diensten werken op campussen in Kortenberg en Leuven (campus Gasthuisberg) en zijn via mobiele teams actief in de regio Vlaams-Brabant oost. Het UPC KU Leuven is gegroeid uit een samenwerking tussen de psychiatrieafdelingen van UZ Leuven en het Universitair Centrum Sint-Jozef in Kortenberg. Sinds 2014 vormen zij samen één psychiatrische zorginstelling.