Verlengt lithium succes ECT bij depressie?

Lithium wordt geprezen als middel tegen herval na succesvolle elektroconvulsietherapie (ECT) bij depressie. In centra voor ECT in België en Nederland gaan onderzoekers de werkzaamheid ervan na in combinatie met antidepressiva en onderhouds-ECT.

ECT is een werkzame behandeling voor moeilijk te behandelen depressie. Om herval te voorkomen worden vaak combinaties van geneesmiddelen gebruikt, waaronder lithium. Een recent verschenen meta-analyse, uitgevoerd door onderzoekers van het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie (AcCENT) van het UPC KU Leuven, bevestigde de werkzaamheid van lithium in het voorkomen van herval na een succesvolle behandeling met ECT voor depressie.

PRASED

Er is echter weinig goed onderzoek. Dezelfde onderzoekers zetten daarom de studie PRASED op. PRASED is een acroniem voor ‘Preventing Relapse After Successful ECT for Depression’. De studie onderzoekt de werkzaamheid van lithium als je het toevoegt aan de combinatie anti-depressivum met gepersonaliseerde onderhouds ECT, in het voorkomen van terugval na een succesvolle behandeling met ECT voor depressie.

In de studie worden deelnemers gedurende zes maanden wekelijks opgevolgd om hun depressieve klachten in kaart te brengen. De opvolging gebeurt voornamelijk telefonisch. Het gaat om een gerandomiseerd onderzoek, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, dat loopt sinds 2019 op vier locaties in binnen- en buitenland: het UPC KU Leuven (campus Kortenberg), UPC Duffel, AZ Sint-Jan in Brugge en Erasmus MC in Rotterdam.

In Kortenberg werden intussen 25 deelnemers geïncludeerd, voor namelijk vanop de afdelingen voor depressie en bipolaire stoornis en voor psychiatrische aandoeningen bij ouderen. Gespreid over de vier locaties in België en Nederland staat de teller intussen op 79.

Eva Pilato, Simon Lambrichts, Kristof Vansteelandt en prof. dr. Pascal Sienaert zijn de onderzoekers die verbonden zijn aan de PRASED studie, respectievelijk als onderzoeksverpleegkundige, doctoraatsstudent, statisticus en lokale hoofdonderzoeker.