Vernieuwd handboek bipolaire stemmingsstoornissen

Onlangs verscheen een geheel herziene en geactualiseerde editie van het Nederlandstalige Handboek bipolaire stemmingsstoornissen. Het handboek is bedoeld voor iedereen die mensen met een bipolaire stoornis behandelt.

De bipolaire stoornis komt bij twee tot vier procent van de bevolking voor, in allerlei gradaties van ernst en duur. Niet zelden plaatst de complexiteit van de stoornis de behandelaar voor diagnostische en therapeutische dilemma’s.

In dit boek wordt – nog meer dan in de eerste editie – aandacht besteedt aan conceptuele vraagstukken over de afgrenzing van normaliteit en andere psychiatrische aandoeningen. Stadiëring en profilering lopen daarbij als een rode draad door het boek.

Wetenschap en praktijk

Het Handboek bipolaire stemmingsstoornissen maakt de verbinding tussen vele nieuwe wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse klinische praktijk.

Er wordt door wetenschappers veel onderzoek gedaan naar de epidemiologie, etiologie, pathofysiologie, en psychologische en neurobiologische mechanismen van bipolaire stoornissen. Sinds de eerste editie van dit handboek kwamen er op dat vlak veel nieuwe inzichten, net als nieuwe evoluties in de behandeling. Het nieuwe boek brengt je vakkennis helemaal up-to-date.

Bijdragen UPC KU Leuven

Aan dit boek hebben diverse ervaringsdeskundigen en hun naasten bijgedragen. De auteurs zijn onderzoekers en clinici met een grote expertise in bipolaire stoornissen, verbonden aan verschillende universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Onder hen enkele experts verbonden aan het UPC KU Leuven:

Prof. dr. Pascal Sienaert (een van de vier hoofdauteurs) schreef mee aan twee hoofdstukken: Elektroconvulsietherapie en andere neurostimulatietechnieken en De behandeling van bipolaire depressie. Prof. Inez Myin-Germeys was co-auteur van Meetinstrumenten en mobile health tools, dr. Sabien Wyckaert van het hoofdstuk Suïcide en euthanasie en dr. Erik Thys schreef het boekdeel Bipolaire stoornis en creativiteit.

Handboek Bipolaire Stemmingsstoornissen. Boom Uitgevers Amsterdam; 2022 
Kupka R, Hillegers M, Koenders M, Sienaert P (Red.). 
Alle info op boompsychologie.nl