Waarom ontstaan er zo vaak familieruzies aan de kersttafel?

Kerstmis. Een tijd van warm weerzien en sereen samenzijn. Of een tijd vol spanningen en zelfs conflicten aan de feestdis. Maar waarom lijken de kerstdiners eigenlijk vaak een broeihaard voor familieruzies. Professor Peter Rober legt in Het Nieuwsblad uit hoe dat gaat aan de hand van de familiesysteemtheorie.

Binnen families zijn rollen, omgangsvormen en gedragsverwachtingen sterk ingesleten. Op latere leeftijd behoud je de kind-rol die je hebt in de ogen van je ouders. Die zogenaamde regressie kan al eens leiden tot irritatie. Doorgaans krijg je daarbij te maken met conflictzoekers, conflictvermijders en zwarte schapen. Peter Rober: "Je hebt aan de feestdis het liefst conflictvermijders. De feestdis is de plek noch de tijd om moeilijke zaken op tafel te gooien om die uit te praten." Een patriarch of matriarch kunnen dan een belangrijke rol spelen en de conflictzoekers tot de orde roepen. Niet nu, niet hier, ga naar buiten om af te koelen."

Lees het artikel in Het Nieuwsblad