"Zolang je wens om te sterven niet gehoord wordt, kan je niet aan herstel denken"

Wie euthanasie wil door ondraaglijk psychisch lijden verdient aangepaste zorg. Inloophuis Reakiro in Leuven toont hoe dat kan. Sociaal.net maakte er een reportage over.

Lees het artikel

reakiro_leefruimte.jpg

Reakiro is een inloophuis voor mensen die euthanasie willen omwille van ondraaglijk psychisch lijden. Reakiro is een samenwerking van het UPC KU Leuven, de organisatie Broeders van Liefde en de initiatieven Beschut Wonen De Hulster en Walden.