"Zolang je wens om te sterven niet gehoord wordt, kan je niet aan herstel denken"

Wie euthanasie wil door ondraaglijk psychisch lijden verdient aangepaste zorg. Inloophuis Reakiro in Leuven toont hoe dat kan. Sociaal.net maakte er een reportage over.

Lees het artikel