Kinderen met autisme functioneren niet in verhouding tot hun intelligentie

Onderzoek aan het Expertisecentrum Autisme wijst uit dat heel wat kinderen met een autismespectrumstoornis een lager niveau van adaptief gedrag hebben dan te verwachten op basis van hun intelligentie.

Voor een goed adaptief gedrag heb je een set vaardigheden nodig op diverse vlakken in het dagelijks leven. Denk aan communicatie, zelfzorg of vrijetijdsbesteding. De kloof tussen adaptief gedrag en intelligentie bij kinderen met autisme blijkt een risico voor het ontwikkelen van bijkomende gedrags- en emotionele problemen.

Het Expertisecentrum Autisme werkt samen met Leuven Autism Research (LAuRes), een interdisciplinair consortium van autismeonderzoekers aan de KU Leuven.