Ethisch comité

prof. dr. Dirk De Wachter, voorzitter ethisch comité UPC KU Leuven

Het ethisch comité is een wettelijk verplicht orgaan in een ziekenhuis, zoals voorzien in het KB van 12 augustus 1994. Doelstelling:

  • begeleiden en raad geven bij ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
  • ondersteuning bieden bij beslissingen over individuele casussen in ethiek
  • advies geven bij alle protocollen inzake experimenten op mensen

Het ethisch comité is een denkorgaan. Het brengt adviezen uit over alle ethische vraagstellingen en is daarom samengesteld uit verschillende disciplines. Zowel interne als externe leden participeren aan de vergadering. Ze vindt minstens vier maal per jaar plaats.

Het ethisch comité formuleert, indien gevraagd, schriftelijk advies aan wie een ethische vraag stelt.


Voorzitter 
prof. dr. Dirk De Wachter, psychiater

Contact

Ria Dhaeze, secretaris

02 758 05 10

ria.dhaeze [at] upckuleuven.be

 

Leden