Patiënten organiseren eigen Warmathon in psychiatrisch ziekenhuis