Raad van bestuur

Raad van bestuur van Z.org KU Leuven vzw

Samenstelling

Bestuurders

 • em. prof. dr. Mark Waer, voorzitter 
 • dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder
   
 • mevrouw Sonja Becq
 • dr. Yves Breysem
 • de heer Hugo Casteleyn
 • de heer Luc Debruyne
 • prof. Wim Desmet
 • zuster Mieke Kerckhof
 • dr. ir. Elisabeth Monard
 • de heer Rik Vanpeteghem
 • prof. dr. Wim Robberecht
 • prof. Luc Sels
 • prof. dr. Chris Van Geet
 • de heer Koen Van Gerven
 • de heer Freddy Jochmans, secretaris

Leden met een raadgevende stem

 • prof. dr. Filip Bouckaert
 • dr. Rick Roels
 • mevrouw Marianne Vael
 • dr. Sabien Wyckaert

Lid van de Algemene vergadering

 • mevrouw Marianne Thyssen