Onderzoeksgroep Psychiatrie


prof. dr. Stephan Claes, voorzitter 


Van epidemiologie tot genetica, van ontwikkelingsstoornissen tot dementie, van psychotherapie tot diepe hersenstimulatie, van brain imaging tot kwalitatief onderzoek: het UPC KU Leuven heeft een sterke traditie in wetenschappelijk onderzoek, met een brede, complementaire expertise en gevarieerde onderzoekslijnen. 

Alle research binnen het UPC KU Leuven gebeurt door de Onderzoeksgroep Psychiatrie van het departement neurowetenschappen van de KU Leuven, die actief is in zes subdomeinen. Haar onderzoekers zoeken zoveel mogelijk kruisbestuiving op met andere vakgebieden. Bevindingen vertalen de onderzoekers naar de klinische praktijk. 

De Onderzoeksgroep Psychiatrie wordt voorgezeten door academisch coördinator prof. dr. Stephan Claes.

 

 

Contextual Psychiatry

Inez Myin-Germeys (aanspreekpunt) 

Onderzoekt de impact van omgeving en omstandigheden in het dagelijks leven op het optreden en de evolutie van ernstige mentale stoornissen. Het onderzoekscentrum focust op het gebruik van de experience sampling methode om psychologische mechanismen zoals stress, reward en sociale interacties te onderzoeken en om interventies in het dagelijks leven mogelijk te maken.

 

Developmental Psychiatry

Bart Boets (aanspreekpunt), Marina Danckaerts, Jean Steyaert.

Onderzoekt de determinanten van neurologische ontwikkelingsstoornissen, in het bijzonder ADHD en autisme en doet translationeel onderzoek. Het omvat de ontwikkeling van diagnostische biomarkers, therapiestrategieën, een betere overgang van jongerenzorg naar volwassenenzorg en effectiviteitsonderzoek in forensische psychiatrie.

bezoek webstek Center for Developmental Psychiatry 

 

Public Health Psychiatry

Ronny Bruffaerts (aanspreekpunt), Joris Vandenberghe

Onderzoekt patronen in psychische ziektes en emotioneel welbevinden in samenlevingen wereldwijd, via epidemiologisch onderzoek en statistische modellering, waarmee de kennis verhoogt over het ontstaan en de structuur van veel voorkomende psychische aandoeningen en symptomen.

 

Neuropsychiatry

Mathieu Vandenbulcke (aanspreekpunt), Chris Bervoets, Filip Bouckaert, Louise Emsell, Pascal Sienaert, Jan Van den Stock

Labo voor Translationele Neuropsychiatrie

Het Labo voor Translationele Neuropsychiatrie onderzoekt de neurobiologie van laat ontstane psychiatrische en sociaal-cognitieve stoornissen veroorzaakt door neurodegeneratie.

Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT)

Het Academisch Centrum voor ECT and Neuromodulatie (AcCENT) focust op ECT en hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen. Het beoogt behandeltechnieken te optimaliseren en zoekt naar biomarkers in neurologische beeldvorming.

 

Clinical Psychiatry

Ruud Van Winkel (aanspreekpunt), Peter AdriaenssensMarc De Hert, Dirk De Wachter, Benedicte Lowyck, Erik Thijs, Rudi Vermote 

Doet onderzoek rond psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, en mentalisatie en interpersoonlijke relaties bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Focust daarnaast op de klinische aspecten van schizofrenie, op gen-omgevingsinteractie paradigma’s en op fysieke conditie en somatische gezondheidsrisico’s bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

 

Mind-Body research

Stephan Claes (aanspreekpunt), Titia Hompes, Elske Vrieze

Bestudeert de biologische stressrespons bij psychiatrische stoornissen als ernstige depressie, chronisch vermoeidheidsyndroom en eetstoornissen. De stressgevoeligheid wordt zowel in het labo als met wearables in het dagelijks leven gemeten. Onderzoek in genetica moet helpen om individuele verschillen in stressgevoeligheid en psychische kwetsbaarheid te begrijpen.

 

Medewerkers in de Onderzoeksgroep Psychiatrie - Locatie foto: patio psychiatriegebouw UPC KU Leuven, zilveren pijl campus Gasthuisberg.