Stage psychomotorische en kinesitherapie

Als student revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan je stage lopen op de dienst voor psychomotorische therapie en kinesitherapie.

Het UPC KU Leuven werkt nauw samen met de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven maar biedt ook onderzoek- en opleidingsmogelijkheden aan studenten uit andere opleidingen kinesitherapie, psychomotorische therapie, dans, bewegingstherapie en creatieve therapie optie beweging. Engelstalige studenten kunnen onder speciale voorwaarden ook een stage volbrengen.
 

Contact

Philippe Minguet

02 758 05 84

philippe.minguet [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20over%20stage%20PMT)

Stageprogramma

Het UPC KU Leuven biedt een brede waaier aan stagemogelijkheden in de psychomotorische therapie (PMT). Tijdens een kennismakingsgesprek kan je je voorkeur voor een doelgroep of behandelingsopzet aangeven. Op basis daarvan wordt jouw persoonlijk stageprogramma opgesteld.

Tijdens de stage maak je kennis met diverse aspecten van de psychomotorische therapie die verschillen naargelang de doelgroep, en met de het multidisciplinair werken op de afdeling.

In groepstherapie werk je op innerlijke processen en groepsdynamica. Lichaamsbeleving en lichaamsbewustwording staan centraal in de therapie met lichaam en geest. Onder begeleiding van een relaxatietherapeut doe je ervaring op in ontspanningsoefeningen, yoga en mindfulness. Ook het activeren van patiënten komt aan bod –zoals start to walk, start to run, persoonlijke fitnessbegeleiding en bewegingsspel.

Het ervaringsleren reiken we aan binnen een PMT-sessie en als buitenactiviteit. Daarenboven behoort psycho-educatie geven –o.a. over bewegen, stressgebonden klachten, hyperventilatie, enzovoort– ook tot het takkenpakket. We bieden niet enkel groepstherapie, maar ook individuele therapie aan.

img_5924_web_3x4.jpg
img_5929_web_3x4.jpg
img_5942_web3x4.jpg
spinnenweb2_web_3x4.jpg


Stage PMT op campus Kortenberg

Volwassenenpsychiatrie

 • persoonlijkheidsmoeilijkheden
 • verslaving
 • psychosezorg
 • depressie en bipolaire stoornis
 • intensieve psychiatrische zorg

Ouderenpsychiatrie

Geïntegreerde diagnostische oppuntstelling, structurerende zorg, werken met de relationele context, belevingsgerichte therapie en cognitieve rehabilitatie.

 • afdeling met functionele psychiatrische aandoening
 • ouderen met gemengde lichamelijke en psychiatrische stoornissen
 • ouderen met dementie of congnitieve stoornis
 • ouderen met een dementeringsproces waar gedragsmatige en psychiatrische symptomen op de voorgrond staan

Kinder- en jeugdpsychiatrie

 • jongeren op crisisinterventie
 • jongeren op kortverblijf
 • jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling op open afdeling
 • individuele en groepsgerichte therapie op een forensische behandelingsunit op gesloten afdeling

 

Stage PMT op campus Gasthuisberg

Volwassenenpsychiatrie

 • eetstoornissen
 • mind-body
 • crisisinterventie

Ouderenpsychiatrie

 • crisiszorg ouderen
 • stemmingsstoornissen
 • geheugenproblemen - acute zorg
 • geheugenproblemen en jongdementie - diagnose

Kinder- en jeugdpsychiatrie

 • gedrag en ontwikkelingsstoornissen
 • dagkliniek

 

Stagemogelijkheden UPC KU Leuven