Stage sociaal werk

 

Bachelor sociaal werk of banaba ggz

In het UPC KU Leuven kan je als hogeschoolstudent stage lopen binnen de dienst maatschappelijk werk, als:

  • tweede- en derdejaarsstudent bachelor sociaal werk, optie maatschappelijk werk of optie sociaal-cultureel werk
  • student van de banaba geestelijke gezondheidszorg in het bezit van een bachelordiploma sociaal werk, optie maatschappelijk werk

Het UPC KU Leuven heeft hiervoor een overeenkomst met enkele hogescholen, waaronder UC Leuven-Limburg.

Bepreek je kandidatuur eerst met je praktijklector. Neem vervolgens contact op met de coördinator sociaal werk

Contact

Esther Van Reeth, coördinator sociaal werk

02 758 05 75

esther.vanreeth [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20stage%20sociaal%20werk)

 

Graduaat ervaringswerker in ggz en verslavingszorg 

In het UPC KU Leuven kan je stage lopen binnen het competentiecentrum sociaal werk als graduaat ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Voor zowel 2de als 3de jaars is er een stage-aanbod. 

Het UPC KU Leuven heeft hiervoor een overeenkomst met de UC Leuven-Limburg.

Contact

Katrien Braekers, coördinator herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid

02 758 06 48

katrien.braekers [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20stage%20ervaringswerker)

 

Stagemogelijkheden UPC KU Leuven