Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Stage sociaal werk

In het UPC KU Leuven kan je als hogeschoolstudent stage lopen binnen de dienst maatschappelijk werk, als:

  • tweede- en derdejaarsstudent sociaal werk, optie maatschappelijk werk of optie sociaal-cultureel werk
  • student van de banaba Geestelijke Gezondheidszorg in het bezit van een diploma sociaal werk, optie maatschappelijk werk

Het UPC KU Leuven heeft hiervoor een overeenkomst met enkele hogescholen, waaronder UC Leuven-Limburg.

Bepreek je kandidatuur eerst met je praktijklector. Neem vervolgens contact op met de coördinator sociaal werk

Contact

Coördinator sociaal werk
Esther Van Reeth 

02 758 05 75

Stagemogelijkheden UPC KU Leuven