Zorg ouderen: voorstelling dienst

In deze video legt diensthoofd prof. dr. Mathieu Vandenbulcke uit hoe de dienst ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven zorg biedt, en welke patiënten in aanmerking komen voor een opname.  


Mensen die zorg krijgen in de ouderenpsychiatrie hebben vaak een combinatie van psychiatrische met lichamelijke problemen. De psychiatrische aandoeningen die dikwijls voorkomen zijn cognitieve problemen zoals dementie, depressie of psychose als gevolg van een onderliggende hersenaantasting. Ook verlieservaring en eenzaamheid staan in de ouderenpsychiatrie centraal.

De dienst ouderenpsychiatrie is een aparte dienst, naast die voor kinder- en jeugdpsychiatrie en voor volwassenenpsychiatrie. Hij werkt nauw samen met de diensten geriatrie en neurologie van UZ Leuven, en telt verschillende afdelingen op zowel Campus Gasthuisberg als op Campus Kortenberg. 

 

 

structuurvideo_thumbnail.png

Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie