Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Werkwijze afdeling Klipp

 

 

Klipp Voltijds

Voltijdse klinische psychodynamische therapie bij persoonlijkheidsmoeilijkheden
 

Inzicht verwerven en ervaren

In onze behandeling vertrekken we vanuit de psychodynamische visie dat je persoonlijkheidsmoeilijkheden innerlijke patronen weerspiegelen, vaak diep geworteld in je levensgeschiedenis. Van sommige patronen ben je je bewust, van andere niet. Het gaat doorgaans om hoe je jezelf en anderen beleeft. Om hoe je omgaat met emoties en innerlijke spanning. En of je al dan niet voldoende innerlijke veiligheid of basisvertrouwen voelt.

We bieden een intensieve groepstherapie (8 mensen per groep) aan in een veilige en reflecterende omgeving. Hierbij staat het innerlijke veranderingsproces centraal. Het gaat niet alleen om inzicht, ook om ervaren. Om gevoelsmatig in contact te komen met wat je drijft en hoe je ermee omgaat. Zo ontdek je nieuwe en meer dynamische manieren van omgaan met jezelf en anderen. Je leert ze voelen en toepassen in je dagelijkse leven.

Programma

  • samenleven op de afdeling
  • verbale therapieën: groepspsychotherapie en groepsvergadering
  • non-verbale therapieën: muziek, beeldende en psychomotorische therapie
  • gezinswerking

Het team dat je begeleidt werkt volgens een wetenschappelijk onderbouwd behandelmodel. 

Dagbehandeling of volledige opname

We bieden een intensief therapieprogramma aan van 4,5 dagen per week. Je kan het zowel via een volledige opname als in dagbehandeling volgen. Overschakelen van dagbehandeling naar volledige opname en omgekeerd is mogelijk. De therapiegroepen bestaan zowel uit zowel mensen die in dagbehandeling zijn als mensen in volledige opname.

dagbehand​eling
Je komt dagelijks naar de afdeling van 8.50 tot 16.00 uur. Op woensdagnamiddag ben je vrij. De dagbehandeling maakt het mogelijk om naast een intensief psychotherapeutisch proces je rol in je gezin en je sociale contacten te behouden en verder te ontwikkelen.

volledige opname
Je verblijft op de afdeling van zondagavond of maandagochtend tot vrijdagavond. Op woensdagnamiddag ben je vrij. Het samenleven wordt geïntensifieerd en er is extra steun en omkadering.

 

Klipp Deeltijds

Deeltijdse klinische psychodynamische therapie bij persoonlijkheidsmoeilijkheden
 

Dit programma biedt een diepgaande therapie voor mensen bij wie ambulante therapie ontoereikend is, maar die de nodige draagkracht hebben om werk, studeren of gezinstaken te combineren met therapie. Je engageert je voor twee halve dagen per week, waarvan een in de vooravond (dinsdag) en een ander tijdens de dag (donderdagnamiddag of vrijdagvoormiddag). De therapie gebeurt in twee groepen van acht personen.

Veranderingsproces

In een veilige omgeving wordt tijd en ruimte gemaakt om tot rust te komen en op je eigen ritme een therapeutisch proces te laten gebeuren. In een groep van acht personen volg je twee keer per week psychotherapie. Het veranderingsproces verloopt via inzicht en door het mentaal omgaan met gevoelens, gedachten en relationele patronen. De openheid voor wat in je leeft en hoe je hiermee omgaat is van cruciaal belang. Ook nieuwe ervaringen hebben een sterk veranderende waarde, ook als die niet altijd in woorden gevat kunnen worden. Om dat te faciliteren gaat groepspsychotherapie samen met ervaringen via muziek, lichaam en beeld. 

Bij je proces word je ook persoonlijk begeleid. Het team werkt vanuit een wetenschappelijk onderbouwd behandelmodel. 

 

Klipp Student

Klinische psychodynamische therapie voor studenten met persoonlijkheidsmoeilijkheden
 

Intensieve therapie combineren met studie

Dit therapieprogramma is opgezet voor studenten die baat hebben bij intensieve ambulante therapie én voldoende innerlijke structuur en draagkracht hebben om hun studieloopbaan hiermee te combineren. De therapie vindt plaats in groepsverband, telkens op vrijdagnamiddag van 13.00 tot 17.00 uur op campus Kortenberg. Ze wordt verzorgd door een ervaren team, gespecialiseerd in psychodynamische psychotherapie. 

Diepgaand proces

Centraal staat het therapeutisch proces in groep, dat klinische en persoonlijkheidsvariabelen verbetert. Het heeft een non-verbale en een verbale ingangspoort en maakt ruimte voor een langdurig en emotioneel diepgaand proces. Via ervaring en meervoudige overdrachten komt de student in contact met zich herhalende patronen en innerlijke drijfveren ervan. Nieuwe patronen kunnen zo tot ontwikkeling komen.