Buiten de lijnen kleuren

do 22 november 2018 (
09.30 tot 17.00
)

7e Vlaams Congres Urgentiepsychiatrie

Deze editie focust op de plaats van de urgente psychiatrie binnen de vermaatschappelijkte ggz in België. Tevens blikt het congres terug op twintig jaar Leuvense urgentiepsychiatrie, waarbij dataonderzoek waardevolle stof oplevert om het beleid te sturen en te durven buiten de geijkte lijnen van de zorg te kleuren.

Adres: 
Provinciehuis Leuven
Provincieplein 1
3010 Leuven
België
Type evenement: 
Congres/studiedag/symposium
Prijs: 
€80

Programma: 

Dankzij gastsprekers met zowel klinische als beleidsmatige bijdragen, en met diverse workshops, krijg je andermaal een boeiende dag geserveerd.

 

9.30 – Opening
prof. dr. Stephan Claes, diensthoofd volwassenenpsychiatrie UPC KU Leuven

9.45 – 20 jaar urgentiepsychiatrie Leuven: van data naar beleid
prof. Ronny Bruffaerts, PhD, psycholoog UPC KU Leuven

10.05 – Het wijzigende landschap van de ggz: visies, uitdagingen, mogelijkheden
Isabel Moens, directeur geestelijke gezondheidszorg Zorgnet-Icuro

10.35 – Pauze

11.00 – Rol huisarts in ‘de nieuwe ggz’: reflecties vanuit Domus Medica
dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

11.20 – De huisarts binnen een 107-netwerk: reflecties en aandachtspunten uit het veld
dr. Tom Declercq, huisarts UGent

11.40 – Lunch

13.00 – Roterende workshops

Crisismodel met casusbespreking vanuit Mobiel Crisis Team
Thomas Van den Heuvel en Anke Van der Heyde, verpleegkundigen mobiel crisis team UPC KU Leuven

Suïcidepreventie
Lynn Van Moppes, psycholoog epsi-unit UPC KU Leuven

Medi-collegiale aspecten
dr. Jeroen Decoster, psychiater-psychotherapeut U.P.C. Sint-Kamillus Bierbeek

Ambulante begeleiding van ontwenning
dr. Dirk Monsieur, psychiater UPC KU Leuven

15.00 – Pauze

15.30 – Indicatoren voor kwaliteitsvolle urgente psychiatrische zorg 
dr. Hella Demunter, psychiater UPC KU Leuven en VVP

16.00 – Visies ten aanzien van de veranderde ggz in België
Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

16.15 – Receptie

17.00 – Einde

 

Organisatie

Het Vlaams Congres Urgentiepsychiatrie is een organisatie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, het Centrum voor Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg van de KU Leuven (Onderzoeksgroep Psychiatrie) en de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).

Accreditatie

Accreditatie Psychiatrie is aangevraagd.

Kostprijs

  • 80 euro
  • Studenten en artsen in opleiding (ASO-HAIO): 40 euro
  • Medewerkers UPC KU Leuven: 0 euro (kostprijs wordt intern verrekend)

Vragen? 

natascha.zwinkels@upckuleuven.be

payment options
7e Vlaams Congres Urgentiepsychiatrie - UPC KU Leuven en VVP
Schrijf je in vóór 19 november 2018. Je inschrijving annuleren, met terugbetaling van je inschrijfgeld, kan tot vijf dagen voor het congres. Neem hiervoor contact op met de organisator.

Blijf op de hoogte