TMS

Transcraniële magnetische stimulatie

TMS staat voor transcraniële magnetische stimulatie. Tijdens een behandeling met TMS wordt er een elektromagnetische spoel tegen de schedel gehouden, boven een bepaald hersengebied. In de spoel wordt een magnetisch veld opgewekt. Dat veld dringt door de schedel (vandaar de term trans-craniëel) en veroorzaakt op zijn beurt een elektrische stroom die de zenuwcellen stimuleert. Hierdoor kan een afwijkende hersenactiviteit bijgestuurd worden.

TMS wordt gebruikt bij depressie, dwang, stemmen en pijn. De behandeling is vandaag nog niet door het ziekenfonds erkend en terugbetaald.

De behandeling met TMS gebeurt binnen het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie (AcCENT), via een opname of ambulant. Ze gebeurt enkel na een intake raadpleging voor TMS, na verwijzing door een behandelend arts.

   

Raadpleging TMS intake