Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum

do 26 september 2019 (09.00 tot 16.45)

Verloren verbinding

Tweede congres perinatale psychiatrie, gericht aan artsen, vroedvrouwen, psychologen, therapeuten of sociaal werkers.
 

Adres: 
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
België
Type evenement: 
Congres/studiedag/symposium
Prijs: 
€110

Programma: 

Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum is een thema dat leeft bij hulpverleners die zorg bieden aan jonge moeders, jonge ouders en hun (ongeboren) kind. De focus in deze studiedag ligt op moeders die voorafgaand een psychotische kwetsbaarheid, zoals bipolaire stoornis of schizofrenie, hebben. Ook op moeders die voor het eerst een postpartum psychose ontwikkelen net na de geboorte.

De dag richt zich op een breed publiek: huisartsen, psychiaters, kinderpsychiaters, gynaecologen, neonatologen, pediaters, artsen verbonden aan Kind en Gezin, vroedvrouwen, psychologen, therapeuten en sociaal werkers.

We zijn verheugd dat zowel collega's uit het nationale als internationale veld deze dag mee vorm geven.
 

08.30 | Onthaal met koffie – inschrijvingen

09.10 | Welkom
prof. dr. Titia Hompes, perinataal psychiater UPC KU Leuven

09.15 | Woord vooraf
prof. dr. Stephan Claes, diensthoofd volwassenenpsychiatrie UPC KU Leuven

09.30 | Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum: de bipolaire stoornis en postpartum psychose
dr. Eline Poels, psychiater, Erasmus MC Rotterdam

10.20 | Getuigenis
Anne Dierick, ervaringsdeskundige herstelgerichte zorg, De Hulster Beschut wonen

10.40 | Koffie

11.10 | Ouderschap in gevaar of als gevaar?
prof. dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, UPC KU Leuven

12.00 | Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid
prof. dr. Gilbert Lemmens, psychiater Centrum voor Perinatale Mentale Gezondheid & diensthoofd psychiatrie, UZ Gent

12.15 | Lunch

13.15 | Keuze uit 3 workshops

S1Psychofarmaca en psychotische kwetsbaarheid in peripartum 
dr. Esther Knijff, psychiater, Erasmus MC Rotterdam

S28 jaar ervaring in thuisbehandeling vanuit een MBE 
Sonja Van Kerckhove en Sjoukje Lahousse, psychiatrisch verpleegkundigen, Moeder-Baby Eenheid, Karus Sint-Denijs-Westrem

S3Psychotische kwetsbaarheid op de materniteit – de rol van het liaisonpsychiatrisch team
prof. dr. Joris Vandenberghe, psychiater UPC KU Leuven
Karla Vandenbergh, psychiatrisch verpleegkundige UPC KU Leuven
Sylvia De Ryck, vroedvrouw UZ Leuven, Parelcoach en coördinator Parelnetwerk

14.30 | Koffie

14.45 | Keuze uit 4 workshops

S4Psychotische kwetsbaarheid op de moeder-kind eenheid 
dr. Kathelijne Koorengevel, psychiater, Erasmus MC Rotterdam
Babet van den Hoogen, moeder-kind therapeut, Erasmus MC Rotterdam

S5Schizofrenie in peripartum - een pleidooi voor een aanklampend zorgmodel
dr. Kristiaan Plasmans, psychiater, Moeder-Baby Eenheid, PZ Bethaniënhuis Zoersel
Marijs Lenaerts, psycholoog, psychotherapeut, coördinator en verantwoordelijke zorgprogramma moeder-Baby Eenheid, PZ Bethaniënhuis Zoersel

S6Obstetrische en neonatale aandachtpunten bij maternale psychotische kwetsbaarheid tijdens peripartum
dr. Lore Lannoo, gynaecoloog UZ Leuven
prof. dr. Anne Smits, neonatoloog UZ Leuven
dr. Sarah Van Ransbeek, Kinder- en Jeugdpsychiater, IMH deskundige, UPC KU Leuven

S7Psychotische kwetsbaarheid in de spreekkamer
Euridike Clauwaert, klinisch pedagoge, vroedvrouw, gezinstherapeut, UPC KU Leuven
Hilde Parduyns, psychiatrisch verpleegkundige, UPC KU Leuven

16.05 | Afsluitend intermezzo
Lieve Blancquaert, Fotograaf

16.35 | Slotwoord
prof. dr. Titia Hompes, perinataal psychiater UPC KU Leuven

 

Kostprijs

broodjeslunch inbegrepen

  • 90 euro als je inschrijft vóór 12 september
  • 110 euro als je inschrijft vanaf 12 september
  • 45 euro als medewerker UPC KU Leuven of UZ Leuven

Vragen?

natascha.zwinkels [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20studiedag%20Psychisch%20welzijn%20in%20het%20peripartum)

 

payment options