Transculturele psychiatrie en psychotherapie

do 16 december 2021 (19.00 tot 21.00)

2e van vier vormingsavonden voor artsen en paramedici in het academiejaar 2021-2022.

 

Type evenement: 
Webinar, Permanente vorming Psychiatrie
Prijs: 
€0

Programma: 


Herbekijk de vormingsavond

 

Hoe verlaag je de drempel voor mensen met een migratieachtergrond om gepaste geestelijke gezondheidszorg te krijgen?

Culturele factoren beïnvloeden diverse aspecten van geestelijke gezondheidszorg: de toegankelijkheid van zorg, de ziekte-ervaring en de zorgvraag. Taalbarrière, beschikbaarheid van geschikte tolken en stigma spelen een belangrijke rol, maar ook onze competenties om culturele verschillen te begrijpen, bepalen hoe ons zorgaanbod eruitziet.

Deze vormingsavond belicht actuele klinische perspectieven op transculturele diagnostische beeldvorming, behandeling en therapeutische relatie. ‘Culturele formulering’ komt aan bod als methodiek voor etnografische beeldvorming in de diagnostiek en voor het mobiliseren van  gezins-en gemeenschapsrelaties als een belangrijk onderdeel van transculturele zorg. Ten slotte gaan de sprekers in op de therapeutische relatie zelf en op de specifieke aard van de therapeutische positie in transculturele ggz.

Lucia De Haene, Jakob Versteele en Chris Noorduin bespreken hun ervaring met de transculturele praktijk en hoe die een antwoord biedt op de zorgnoden van hun doelgroep.

19.00 | Onthaal

19.25 | Inleiding 
prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

19.30 | Transculturele geestelijke gezondheidszorg
prof. Lucia De Haene, gezins-en orthopedagogiek KU Leuven, dr. Jakob Versteele, kinder- en jeugdpsychiater Paso - UPC KU Leuven, Chris Noorduin, psychotherapeut klinisch psycholoog CGG Leuven

21.00 | Slot

Online vorming

Volg de vorming online via Zoom. Je ontvangt kort voor de vorming een Zoom-link per e-mail.

Accreditatie

Accreditatie psychiatrie wordt aangevraagd.

Inschrijven 

Deelname is gratis, inschrijven is vereist.

 

PERMANENTE VORMING PSYCHIATRIE - PROGRAMMA 2021-2022
 

payment options
Transculturele psychiatrie en psychotherapie Permanente vorming Psychiatrie UPC KU Leuven 2021-2022
Schrijf je in vóór 15 december 2021.

Blijf op de hoogte