erik.thys [at] upckuleuven.be
Functie 
psychiater
Specialisaties 
psychose, klinische studies
Raadplegingen voor
psychose 18-65 jaar
psychose - langdurig 18-65 jaar
BIO

Erik Thys is als psychiater verbonden aan het UPC KU Leuven en PSC St.-Alexius Elsene en is actief in de psychosenzorg. Hij is ook gastdocent aan de KU Leuven. 

Tot zijn interesses behoren psychose, creativiteit en stigma, tevens het onderwerp van zijn doctoraat. Hij publiceerde onder meer wetenschappelijk werk, de psycho-educatieve strips Het geheim van de hersenchip, Alles of Niets en Het geheim van de ruimtelift en het boek Psychogenocide - Psychiatrie, kunst en massamoord onder de nazi’s (EPO, 2015). Hij is voorzitter van vzw KAOS, waar artistieke projecten met een link met psychiatrie ontwikkeld worden.

dr. Erik Thys, psychiater UPC KU Leuven