Bereid je raadpleging voor

Breng mee

 • identiteitskaart
 • telefoon- of gsm-nummer
 • naam en adres van je huisarts
 • verwijsbrief
 • eventuele verslagen van eerdere onderzoeken
 • eventuele beelden (CD-rom of film) van eerdere onderzoeken
   

Bij je aankomst 

 • schrijf je in aan de balie inschrijvingen (vóór elke raadpleging) 
  sneller inschrijven via automaat? 
  op campus Gasthuisberg kan je – indien het niet om je eerste inschrijving gaat – ook inschrijven via de inschrijvingsautomaat
   
 • Bij je inschrijving wordt je identiteitskaart gelezen. Alleen dan mag het ziekenhuis de kosten aan het ziekenfonds factureren.

  Kan geen geldig identiteitsbewijs voorleggen bij de inschrijving? Vanaf 1 april ontvangt je in dat geval zelf de volledige ziekenhuisfactuur en moet je zelf je ziekenfonds contacteren voor terugbetaling. Dit is een wettelijke regeling die ook geldt voor min-12-jarigen.
  Geldige identiteitsbewijzen zijn eID, elektronische vreemdelingenkaart, ISI+, Kids-ID, attest van verlies of diefstal van de Belgische eID, attest van sociaal verzekerde (in afwachting van ISI+-kaart), internationaal paspoort.
   
 • neem na je inschrijving plaats in de wachtzaal van je raadpleging 
  • campus Kortenberg: zone oranje of zone geel (wordt meegedeeld bij inschrijving) 
  • campus Gasthuisberg kinder- en jeugdpsychiatrie: volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie
  • campus Gasthuisberg volwassenen- en ouderenpsychiatrie: volg zilveren pijl.