Hoeveel kost een raadpleging?

Honoraria psychologische consultaties

vanaf 1 januari 2021
de tarieven worden jaarlijks geïndexeerd


 

Campus Kortenberg

therapeutisch

  duur gewoon tarief (euro) verminderd tarief (euro)
therapie of gesprek - individueel <20' 25,49 17,84
therapie of gesprek - individueel 30' 39,30 27,52
therapie of gesprek - individueel 45' 58,42 40,90
therapie of gesprek - groep of individueel 60' 77,55 54,28
therapie of gesprek - groep 31,86 22,30
multidisciplinair overleg met externen 60' 77,55 54,28
opvolgingscontact via videobellen 15' 20,20 14,14
videoraadpleging 30' 39,30 27,52
videoraadpleging 45' 58,42 40,90
videoraadpleging 60' 77,55 54,28
videoraadplging groepsessie 90' 31,87 27,52
opvolgingscontact telefonisch 15' 20,20 14,14
telefonische raadpleging 30' 39,30 27,52
telefonische raadpleging 45' 58,42 40,90
verzuimtarief 31,86 22,30
     

diagnostisch

  duur gewoon tarief (euro) verminderd tarief (euro)
diagnostische sessie 1/2 dag 175,27 122,69
diagnostische sessie 1 dag 350,55 245,39
diagnostische sessie 2 dagen 701,11 490,77
diagnostische sessie 45' 58,42 40,90
diagnostische sessie 60' 77,55 54,29
diagnostische sessie 75' 96,67 67,67
multidisciplinair overleg met externen 60' 77,55 54,28
verzuimtarief   31,86 22,30

 

Campus Gasthuisberg

  duur gewoon tarief (euro) verminderd tarief (euro)
individuele psychotherapie of begeleiding - zonder bijkomende opleiding 45' 46,25 32,24
individuele psychotherapie of begeleiding - met bijkomende opleiding 45' 51,82 36,28
individuele psychotherapie of begeleiding 30' 34,56 24,19
korte interventie ≤20' 17,27 12,09

psychotherapie in groep

45' 17,27 12,09

psychotherapie in groep

60 - 90' 28,78 20,16

systeemtherapeutische begeleiding - zonder bijkomende opleiding

  63,43 44,34

systeemtherapeutische begeleiding - met bijkomende opleiding

  69,10 48,37

mediatietherapie - zonder bijkomende opleiding

60' 63,43 44,34

mediatietherapie - met therapieopleiding

60' 69,10 48,37

multidisciplinair overleg met externen

  69,10 48,37

schoolbezoek of huisbezoek

  69,10 48,37

diagnostisch onderzoek - pakket testing

1/2 dag 172,76 120,93

diagnostisch onderzoek - persoonlijkheid of neurpsychologisch pakket testing 

1 werkdag 230,34 161,24

diagnostisch onderzoek - persoonlijkheid en neuropsychologisch pakket testing

2 werkdagen 403,08 282,16

testafname

60' incl.45' face-to-face 69,10 47,97

testafname

90' incl.60' face-to-face 103,66 72,55

diagnostische intake

  51,82 36,28

diagnostisch advies

  51,82 36,28

advies multidisciplinaire orientering - psycholoog + andere niet facturerende discipline

  69,10 48,37
raadpleging per telefoon 30' 34,56 24,19
raadpleging per telefoon 45' 51,82 36,28
videoraadpleging in groep 90' 31,87 22,30
videoraadpleging 30' 34,56 24,19
videoraadpleging 45' 51,82 36,31
videoraadpleging 60' 69,10 48,37
       

 

Verminderd tarief

Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming via je ziekenfonds dan wordt het verminderd tarief automatisch toegepast. Weet je niet of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Of denk je hier recht op te hebben? Vraag het na bij de maatschappelijk werker verbonden aan je afdeling, of wend je tot je ziekenfonds.

Personen onder budgetbeheer/in schuldbemiddeling bij het CAW/OCMW, of personen die een collectieve schuldenregeling hebben via de rechtbank, kunnen het verminderd raadplegingstarief voor een psycholoog aanvragen door een een recent attest (max. 14 dagen oud) voor te leggen aan de inschrijvingsbalie. Dat attest geeft recht op een verminderd tarief gedurende zes maanden. Om dat recht te verlengen is een nieuwe attest nodig. 

Informeer je bij je ziekenfonds over zijn voorwaarden voor een recht op tussenkomst voor psychologische begeleiding en psychotherapie. Het Vlaams patiëntenplatform biedt een overzicht per ziekenfonds. Ook de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid (OPGang) biedt een wegwijs in tarieven in de gestelijke gezondheidszorg. 

Vlaams patiëntenplatform - publicaties

Informatie over tarieven in de ggz op website OPGang