Hoeveel kost een raadpleging?

Bij psychiater

Het UPC KU Leuven hanteert voor raadplegingen bij een psychiater de tarieven van het Riziv. Er wordt geen supplement aangerekend.

Het honorarium van een psychiater bestaat uit twee delen: een bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt (dat bedrag factureert het UPC KU Leuven rechtstreeks aan de mutualiteit) en een bedrag dat je als patiënt zelf moet betalen, het zogenaamde remgeld. 

 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming, dan betaalt de ziekteverzekering een groter deel van het honorarium en is je remgeld lager ten opzichte van een gewone verzekerde. Informeer bij je ziekenfonds of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. 
 • Indien je niet verzekerd bent of je verzekering niet in orde is, dan betaal je het volledige honorarium, dus ook het gedeelte dat normaal aan de mutualiteit wordt gefactureerd.
 • Het ziekenhuis kan een verzuimtarief aanrekenen als je niet opdaagt op de raadpleging zonder te verwittigen of indien je je afspraak minder dan 24 uur op voorhand afzegt zonder geldige reden. Het verzuimtarief bedraagt 36,89 euro. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is het verzuimtarief 25,82 euro.
   

Bij psycholoog

Hierna lees je de verschillende tarieven die het UPC KU Leuven hanteert voor raadplegingen, therapiesessies of diagnostiek bij een psycholoog. 

 • Informeer je bij je ziekenfonds over zijn voorwaarden voor een recht op tussenkomst voor psychologische begeleiding en psychotherapie. 
  Het Vlaams patiëntenplatform biedt een overzicht per ziekenfonds (bekijk publicaties geestelijke gezondheid).  
 • Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt een verminderd tarief toegepast.
  Weet je niet of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, of denk je hier recht op te hebben? Vraag het na bij de maatschappelijk werker verbonden aan je afdeling, of wend je tot je ziekenfonds. 
 • Het ziekenhuis kan een verzuimtarief aanrekenen als je niet opdaagt op de raadpleging zonder te verwittigen of indien je je afspraak minder dan 24 uur op voorhand afzegt zonder geldige reden. Het verzuimtarief bedraagt 36,89 euro. Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is het verzuimtarief 25,82 euro.

Tarieven op 1 januari 2023 | de tarieven worden jaarlijks geïndexeerd | vermelde tarieven in euro

Campus Kortenberg

tarief

gewoon

verminderd

therapie of gesprek - individueel 20'

29,51

20,66

therapie of gesprek - individueel 30'

45,49

31,84

therapie of gesprek - individueel 45'

67,63

47,34

therapie of gesprek - groep of individueel 60'

89,77

62,84

therapie of gesprek - groep

36,89

25,82

multidisciplinair overleg met externen 60'

89,77

62,84

opvolgingscontact via videobellen 15'

23,39

16,37

videoraadpleging 30'

45,49

31,84

videoraadpleging 45'

67,63

47,34

videoraadpleging 60'

89,77

62,84

videoraadpleging groepsessie 90'

36,89

25,82

opvolgingscontact telefonisch 15'

23,39

16,37

telefonische raadpleging 30'

45,49

31,84

telefonische raadpleging 45'

67,63

47,34

diagnostische sessie 1/2 dag

202,90

142,03

diagnostische sessie 1 dag

405,81

284,07

diagnostische sessie 2 dagen

811,63

568,14

diagnostische sessie 45'

67,63

47,34

diagnostische sessie 60'

89,77

62,84

diagnostische sessie 75'

111,91

78,34

multidisciplinair overleg met externen 60'

89,77

62,84

verzuimtarief

36,89

25,82

Campus Gasthuisberg

tarief

gewoon

verminderd

individuele psychotherapie of begeleiding
zonder bijkomende opleiding 45'

53,55

37,49

individuele psychotherapie of begeleiding
met bijkomende opleiding 45'

59,99

41,99

individuele psychotherapie of begeleiding 30'

40,01

28,01

korte interventie ≤20'

19,99

13,99

psychotherapie in groep 45'

19,99

13,99

psychotherapie in groep 60 - 90'

33,31

23,32

systeemtherapeutische begeleiding
zonder bijkomende opleiding

73,43

51,40

systeemtherapeutische begeleiding
met bijkomende opleiding

80,00

56,00

mediatietherapie 
zonder bijkomende opleiding 60'

73,43

51,40

mediatietherapie
met therapieopleiding 60'

80,00

56,00

multidisciplinair overleg
met externen

80,00

56,00

schoolbezoek of huisbezoek

80,00

56,00

diagnostisch onderzoek pakket testing 1/2 dag

200,00

140,00

diagnostisch onderzoek persoonlijkheid
of neurpsychologisch testingpakket 1 werkdag

266,65

186,66

diagnostisch onderzoek persoonlijkheid
en neuropsychologisch testingpakket 2 werkdagen

466,62

326,63

testafname 60' incl.45' face-to-face

80,00

56,00

testafname 90' incl.60' face-to-face

120,00

84,00

diagnostische intake

59,99

41,99

diagnostisch advies

59,99

41,99

advies multidisciplinaire orientering
psycholoog
+ andere niet facturerende discipline

80,00

56,00

raadpleging per telefoon 30'

40,01

28,01

raadpleging per telefoon 45'

59,99

42,00

videoraadpleging in groep 90'

36,89

25,82

videoraadpleging 30'

40,01

28,01

videoraadpleging 45'

59,99

42,00

videoraadpleging 60'

80,00

56,00