Directiecomité

Samenstelling

 • dr. Wim Tambeur
  voorzitter en gedelegeerd bestuurder
   
 • dr. Filip Bouckaert
  hoofdarts
     
 • prof. dr. Marina Danckaerts
  diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie
   
 • prof. dr. Stephan Claes
  diensthoofd volwassenenpsychiatrie
   
 • prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
  diensthoofd ouderenpsychiatrie
   
 • Freddy Jochmans
  directeur bestuurszaken
   
 • Bart De Greef
  financieel directeur
   
 • David Derwael
  personeelsdirecteur
   
 • Gert Peeters
  operationeel directeur
   
 • Annelies De Norre
  verpleegkundig directeur