Herstelgerichte zorg

Het UPC KU Leuven heeft medewerkers herstelgerichte zorg in dienst. Het gaat om mensen die zelf ervaring hebben als patiënt of als familielid van een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. De medewerkers herstelgerichte zorg ondersteunen het beleid van het ziekenhuis en leiden de patiëntenraad. Ze geven ook cursussen rond herstelgerichte zorg.

Contact

Patricia Kestens

Stephanie Vandenplas