Familie en naasten

Spreek met medewerker afdeling

Als een familielid of vriend van je wordt opgenomen, blijf je als naaste dikwijls met vragen zitten. Aarzel daarom niet om de psychiater van de afdeling of een andere zorgmedewerker aan te spreken. Zij staan klaar om zoveel mogelijk uitleg te geven of te ondersteunen. Dat kan tijdens een bezoek op de afdeling of telefonisch.

Wens je een uitgebreid gesprek? Maak dan bij voorkeur een afspraak. Je vindt de nodige contactgegevens op de afdelingspagina's op deze website. 

Bekijk overzicht afdelingen
 

Bereid je gesprek voor

Belangenbehartiger Familieplatform ontwikkelde een handig document, de zogenaamde Gespreksdriehoek, waarmee je een gesprek tussen patiënt, familie en zorgverlener kan voorbereiden. Het is ook je houvast om mee te nemen bij je gesprek. 

Gespreksdriehoek Familieplatform - voorbereidend document
 

Meer weten over een aandoening? 

Eetstoornis, dwangstoornis, angst, depressie, bipolaire stoornis, depressie bij ouderen, dementie en veel meer. Steunpunt Geestelijke Gezondheid biedt jou een brede waaier aan folders die op een heldere manier uitleggen wat een bepaalde psychiatrische aandoening precies inhoudt en welke zorg er mogelijk is. 

Bekijk het folderaanbod psychische aandoeningen Steunpunt GG
 

Vraag raad aan familie-ervaringsdeskundige

Binnen het ziekenhuis staat, naast het zorgteam van je naaste, ook een familie-ervaringsdeskundige voor je klaar. De ervaringsdeskundige is je aanspreekpersoon als je extra steun of informatie over familieherstel zoekt, of indien je graag je verhaal met een ervaringsdeskundige wil delen. Vraag meer uitleg bij de verpleegkundige van de afdeling. 
 

Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger

Als patiënt of als naaste kan je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of een vertegenwoordiger. Het Vlaams patiëntenplatform legt uit wat er mogelijk is en hoe je een aanvraag indient. 
 

Lotgenotencontact

Als naaste van een patiënt kan je heel veel steun vinden bij lotgenoten die hetzelfde meemaken. Je vindt begrip bij mekaar en je kan ervaringen delen om met bepaalde problemen beter om te gaan. Los van ons ziekenhuis bestaan er heel wat organisaties voor familieleden van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Ze helpen contacten leggen. En ze doen inspanningen om gedegen informatie te verstrekken, ook naar het brede publiek.

 

Aanbevolen informatie

Uilenspiegel

Uilenspiegel is een organisatie voor patiënten met een psychische kwetsbaarheid. Ze biedt:

 • lotgenotencontact per aandoening, ook in Leuven 
 • plusvriend/zoeken naar buddy’s
 • luisterlijn voor lotgenoten
 • samen wandelen

Similes

Similes verenigt, ondersteunt en versterkt families van mensen met psychische problemen.

 • lotgenotencontact
 • activiteiten
 • bijeenkomsten
 • KOPP-groep voor volwassenen met kinderen

Familieplatform

Familieplatform behartigt de belangen van familieleden en ondersteunt hulpverleners in hun beleid.

informatie voor psychische kwetsbare ouders met kinderen

Mantelzorg

OPGanG

Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid biedt je een wegwijs naar zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen. 

Vlaams Patiëntenplatform

De levenskwaliteit van personen met een chronische ziekte en hun omgeving verbeteren: dat doe je niet alleen, maar samen. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een website boordevol nuttige informatie. 

Psyche vzw

Samen bouwen aan een geestelijk gezond Vlaanderen.

Te Gek!?

Te Gek!? wil het taboe rond geestelijke gezondheid verder slopen en inzetten op een humane geestelijke gezondheidszorg.

Herstelacademie

Jouw herstelproces in eigen handen.

 • Zet een stap verder in je herstelproces
 • Neem opnieuw de regie over je eigen leven
 • Help iemand bij zijn of haar herstel

Over psychose, depressie en bipolaire stoornis

Druglijn

Zelfverwondend gedrag jongeren

 


Kindvriendelijke ruimte

Op Campus Kortenberg kan je terecht in ’t Salon: een kindvriendelijke ruimte die ter beschikking staat voor je gezin, met speelgoed, gezelschapsspelletjes en ook kinderboeken rond het thema psychische kwetsbaarheid.

Reserveer ’t Salon via je afdeling.

Bekijk overzicht afdelingen


Je kind in opname

Als je kind in het ziekenhuis wordt opgenomen is dat een ingrijpende ervaring. Onze medewerkers doen al het mogelijke om te zorgen dat je kind zich veilig en geborgen weet. En ook voor jou als ouder staan onze zorgmedewerkers klaar: heb je vragen of maak je je zorgen, aarzel dan niet om hen aan te spreken.

Om schoolachterstand te beperken kan je kind zowel op campus Gasthuisberg als campus Kortenberg een beroep doen op de ziekenhuisschool. De verpleegkundigen op de afdeling geven je graag meer uitleg.

Als ouder opgenomen: hoe gaat het met je kinderen? 

Als je als ouder in je opvoedingstaak gehinderd wordt door een psychische moeilijkheid, is het voor je kinderen niet vanzelfsprekend om in evenwicht op te groeien. Binnen ons ziekenhuis voorzien we daarom extra ondersteuning om jouw veerkracht en die van je opgroeiende kinderen te versterken. Waar nodig bieden we bijkomende hulpverlening. De extra zorg is mogelijk dankzij onze Kopp-werking, waarbij Kopp staat voor kinderen van ouders met psychische problemen.

Lees alle info op familieplatform.be