Actief samenleven helpt depressie voorkomen

Onderzoek in lagelonenlanden


Als mensen in ontwikkelingslanden actief deelnemen in de samenleving, bijvoorbeeld via sport en spel of sociale activiteiten, vormt dat een buffer tegen depressie.

Dat tonen onderzoekers aan in hun nieuwe studie Correlates of sedentary behavior in 2,375 people with depression from 6 low- and middle-income countries, in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Affective Disorders. De studie werd bekroond met de Elsevier Atlas Award, dat onderzoek met een betekenisvolle impact op de levenskwaliteit van mensen wereldwijd ondersteunt.

Groeiend probleem

Eerdere studies toonden al aan dat inactief leven de kans op depressie verhoogt. Actiever leven kan depressie verminderen of zelfs voorkomen.

Maar inactiviteit is een groeiend probleem in lagelonenlanden, waar mensen hun rurale leven opgeven en zich in steden vestigen waar ze een sedentair leven leiden. De studie van Vancampfort toont aan dat het sedentaire gedrag bij depressieve mensen sterk samenhangt met een lage sociale cohesie.

Stimuleren

Mensen stimuleren om actiever te participeren in de samenleving, lijkt dus belangrijk om sedentair gedrag en daarmee samenhangend depressie te verminderen. 

‘De studie onderstreept het belang van een meer holistische gezondheidszorg, met aandacht voor lichaam én geest,’ zegt Davy Vancampfort, psychomotorisch therapeut van het UPC KU Leuven en hoofdauteur van de studie. ‘Als we de zorg in die landen op een meer wetenschappelijke leest willen schoeien moeten we beide aspecten samenbrengen.’

Opvallende vaststellingen

  • inactieve periodes onderbreken blijkt belangrijk bij alleenstaande en of werkloze mannen 
  • gebrek aan sociale cohesie kan het sedentaire gedrag van depressieve mensen verhogen
  • lichamelijke pijn, gewrichtsontsteking en beroerte worden geassocieerd met een lagere activiteitsgraad bij mensen met depressie

Lees de studie

Vragen?

davy.vancampfort [at] upckuleuven.be