Boek | Dementia and Society

De zorg voor mensen met dementie is een collectieve verantwoordelijkheid. Dat en veel meer lees je in Dementia & Society, waaraan vijf auteurs van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven meeschreven.

Dementie wordt steeds meer erkend als een prioriteit voor de volksgezondheid en stelt de samenleving voor een van haar grootste uitdagingen. Tegelijk groeit het besef dat de zoektocht naar genezing van alzheimer en andere oorzaken van dementie moet worden aangevuld met inspanningen om het leven van mensen met dementie te verbeteren.

Om een beter zicht te krijgen op dementie en op hoe de zorg voor dementie georganiseerd moet worden, is er behoefte aan het samenbrengen van inzichten uit veel verschillende disciplines. Dit (Engelstalige) boek vult deze kennislacune en biedt een geïntegreerde kijk op dementie die het resultaat is van uitgebreide discussies tussen wereldexperts uit verschillende vakgebieden, waaronder geneeskunde, sociale psychologie, verpleegkunde, economie en literatuurwetenschap. In de evolutie naar een geïntegreerd beleid voor sociale inclusie en kwaliteit van leven, herinnert Dementia and Society de lezer eraan dat een betere toekomst voor personen met dementie een collectieve verantwoordelijkheid is.

Dementia & Society is uitgegeven bij Cambridge University Press. 54 auteurs werkten aan het boek mee, onder wie prof. dr. Mathieu Vandenbulcke (co-redactie), prof. dr. Maarten Van Den Bossche, Lies Van Assche, PhD, prof. dr. Jan De Lepeleire en prof. Paul Enzlin, PhD.

Dementia & Society | Cambridge University Press