Eerste lockdown zorgde voor minder angst bij jongeren

Opmerkelijk: enkele maanden na de uitbraak van de coronapandemie in 2020, vertoonden Vlaamse jongeren minder angst en psychische klachten. Ook al slonken hun face-to-face sociale interacties, de kwaliteit ervan verbeterde, wat gepaard ging met meer psychisch welzijn.

Die vaststelling kwam er na een tussentijdse ‘foto’ van het mentale welzijn bij jongeren in mei 2020, in de Sigma-studie van de KU Leuven onder leiding van professor Inez Germeys. Sinds 2018 volgen onderzoekers in Sigma tweeduizend Vlaamse jongeren. Naast gebruikelijke vragenlijsten hanteert Sigma experience sampling: via de gsm peilt de studie hoe een jongere zich voelt op verschillende specifieke momenten in zijn dagelijks leven.

Autonomie-ondersteunend ouderschap

Die methode leverde eerder al, pre corona, de vaststelling op dat een op de vijf Vlaamse jongeren matige tot ernstige psychische klachten heeft. Trauma, gepest worden, maar ook zelf pesten bleken risicofactoren. Sociale vaardigheden en sociale steun werken dan weer beschermend. Het is bekend dat sociaal contact cruciaal is voor een jongere om op te groeien tot een volwassene, net zo hard heeft hij dat nodig als eten en drinken. In de Sigma-studie bleek dat in het sociaal contact niet zozeer de kwantiteit van tel is maar wel de kwaliteit. De ouders spelen daarbij een grote rol: positief, autonomie-ondersteunend ouderschap bleek voorspellend voor hoe sociale interacties buiten het gezin worden ervaren, wat op zijn beurt samenhangt met het niveau van psychische klachten.

Blijven monitoren

“De opmerkelijke vaststelling dat de klachten bij jongeren afnamen in het begin van de coronacrisis, moeten we wel in een breder perspectief bekijken”, legt een van de betrokken onderzoekers, Robin Achterhof, uit. “Recente cijfers uit diverse studies bij de Belgische bevolking tonen wel degelijk een toegenomen lijden de afgelopen twee jaar met corona, ook bij jongeren. Onze meting in mei 2020 kan er op wijzen dat veel jongeren zich vóór corona niet goed voelden buitenshuis, op school, en dat thuis zijn op dat moment positief was voor ze.

Het is daarom belangrijk om te blijven monitoren op de lange termijn. Daarbij moeten we het hoopvolle signaal meenemen dat in de sociale interacties kwaliteit boven kwantiteit gaat. Als je minder mensen fysiek kan ontmoeten is het extra belangrijk om je omringd te voelen door vrienden en familie bij wie je je goed voelt.”

 

Meer info over sigma