Geïntegreerde aanpak eetstoornissen

De deeltijdse dagbehandeling voor adolescenten (15-18 jaar) met een diagnose eetstoornis kwam in 2021 op kruissnelheid. Om de werking te realiseren werd een samenwerking tussen de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie in het leven geroepen.

Het dagprogramma is een laagdrempeliger alternatief voor een opname of kan fungeren als tussenstap om de residentiële opname te voorkomen of in te korten. Het initiatief werd op poten gezet met steun van de overheid, die een oproep lanceerde voor projecten die diensten kinder- en jeugdpsychiatrie toelaat ondersteuning te bieden op diensten volwassenenpsychiatrie en somatische diensten zoals pediatrie. “Allemaal in een poging de in de corona periode nog sneller groeiende wachtlijsten te doen afnemen”, zegt prof. dr. Elske Vrieze, die recent aantrad in de tv-reeks Topdokters. “Met die extra ondersteuning vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie hebben we een programma van drie dagen per week voor jongeren ontwikkeld bij wie ambulante therapie ontoereikend bleek, maar die medisch geen te intensieve opvolging vereisen (BMI  ≥14). We lopen nu een half jaar samen en de resultaten zijn heel bemoedigend. We zijn enthousiast over de samenwerking die nog altijd groeit."

Eén team, verschillende expertises

Concreet gaat het om een team van twee psychologen, een speciaal opgeleide verpleegkundige, een psychomotorische therapeut, een voedingsdeskundige en een psychiater in opleiding. Elske Vrieze: “We zetten verschillende expertises samen waarbij de kern van de eetstoornisbehandeling bij ons ligt, maar waarbij het toevoegen van de ervaring rond werken met jongeren en het toevoegen van ervaring rond lichamelijk-medische aandoeningen noodzakelijk is. Dan moet je elkaar vinden. We doen het dus niet af met een telefoontje en een advies, maar zoeken elkaar op de werkvloer op en werken samen in de zorg voor onze patiënten.”

Versterking van de zorg

Het is een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking de behandeling vooruithelpt. “Die samenwerking is uniek”, stelt Sofie Michielsen, therapeutisch coördinator. “De driedagenaanpak bestaat naast een aanbod van één dag per week en een voltijds therapieprogramma. Het gaat niet alleen om een versterking van zorg die er al was, maar ook om een nieuw aanbod voor een toe genomen nood. Het pluspunt van de deeltijdse dagkliniek is dat het de jongere niet volledig weghaalt uit de leefomgeving. Het gezin krijgt dan ook een grote plaats in dit behandeltraject, niet alleen voor ondersteuning bij de momenten thuis, maar ook via de individuele familiegesprekken en de therapiedag met het ganse gezin die we om de 6 weken op de afdeling houden.”